Umhverfismál

Málefni Norðurslóða

Samfylkingin hvetur til þess að ríkisstjórnin leggi aukna áherslu á málefni norðurslóða í anda einróma samþykktar Alþingis um stefnu Íslands gagnvart norðurslóðum. Ísland á hvarvetna [...]

23. september 2016|

Minna plast

  Rusl er eitt stærsta umhverfisvandamál 21. aldarinnar og nauðsynlegt er að draga úr notkun plastpoka og annarra plastumbúða. Við getum litið til ríkja sem [...]

23. september 2016|

Olíuleit og vinnsla

  Vinnsla jarðefnaeldsneytis á íslensku hafsvæði er í ósamræmi við hagsmuni Íslendinga í loftslagsmálum, skapar hættu á mengunarslysum og umhverfisógn í grennd við fiskimið okkar [...]

23. september 2016|

Ferðaþjónusta og náttúra Ísland

Náttúruvernd fjöregg ferðaþjónustu Um 80% ferðamanna nefna náttúru Íslands sem helstu ástæðu Íslandsferðar. Náttúruvernd er því fjöregg ferðaþjónustunnar. Uppbygging verndarsvæða og þjóðgarða, ekki síst á [...]

23. september 2016|

Ferðaþjónusta verði sjálfbær atvinnugrein

Aukin gjaldtaka Samfylkingin vill að gjaldtaka af ferðamönnum verði aukin og fjármagnið nýtt til innviðauppbyggingar. Það verður gert með því að afnema undanþágu gistiþjónustu og [...]

23. september 2016|

Almenningssamgöngur í öndvegi

Stórauknar almenningssamgöngur Með stórauknum almenningssamgöngum í þéttbýli og dreifbýli sparast fé, loftgæði batna, ferðamöguleikum óháð efnahag fjölgar, lýðheilsa batnar og lífsgæði aukast. Nýtt hágæðakerfi almenningssamgangna [...]

23. september 2016|

Endurheimt votlendis

Endurheimt votlendis Losun gróðurhúsalofttegunda frá framræstu votlendi á Íslandi er 226% meiri en frá öllum iðnaði og samgöngum. Þurrkun votlendis veldur bruna á lífrænum efnum [...]

23. september 2016|

Aðgerðir gegn súrnun sjávar

Alvarlegasti þáttur loftlagsbreytinga Hröð súrnun sjávar á norðurslóðum verður að öllum líkindum alvarlegasti þáttur loftslagsbreytinga á næstu árum. Aukin súrnun sjávar getur haft ógnvænleg áhrif [...]

23. september 2016|

Gott verð fyrir íslenska orku

  Raforkuverð til stóriðju er of lágt og stóriðjufyrirtæki hafa orðið uppvís að því að fela hagnað sinn og komast undan sköttum. Beita þarf öllum [...]

23. september 2016|

Förum varlega í virkjanir

Nauðsynlegt er að spyrja sig áður en hugað er að frekari virkjunum til hvers er virkjað, hverju ætlunin er að ná fram og hvort nauðsynlegt [...]

23. september 2016|
Sækja fleiri færslur