12 mánaða fæðingarorlof, tvöfaldar barnabætur og styttri vinnuvika 2017-10-03T15:50:24+00:00
Fjölskyldur landsins eiga betra skilið

Við viljum búa til samfélag þar sem fjölskyldum líður vel. Þar sem þær eiga tíma saman, lausar við endalausar áhyggjur af fjármálum og geta búið sér til heimili til framtíðar.

  • 12 mánaða fæðingarorlof og 600 þúsund kr hámarksgreiðslur
  • Tvöföldum barnabætur
    • Styttum vinnuvikuna
  • 3 milljóna króna forskot á fasteignamarkað
    • 5.000 nýjar leiguíbúðir  

Betra og lengra fæðingarorlof

Við viljum að foreldrar geti verið heima með börnum sínum fyrsta æviárið.

Við ætlum að hækka þak á fæðingarorlofsgreiðslur í 600 þúsund svo fleiri foreldrar sjái sér fært að taka orlof svo að fleiri börn fái að njóta samvista við báða foreldra sína á fyrsta ári þeirra.

Við ætlum að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði. Það er mikilvægt fyrsta skref í að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla. Kostnað vegna lengingarinnar á að greiða úr ríkissjóði en ekki með hærri tryggingagjaldi. Aðgengi foreldra að góðri og öruggri dagvistun og leikskólum á viðráðanlegu þarf að tryggja frá lokum fæðingarorlofs svo konur hafi raunverulegt val um að snúa aftur til vinnu.

Tvöföldum barnabætur

Barnabætur er auðveldasta leiðin til að styðja við foreldra barna og þar verður að gera betur.

Við viljum hækka barnabætur þeirra 30.000 fjölskyldna sem fá barnabætur í dag og greiða þeim 9.000 fjölskyldum sem duttu út úr barnabótakerfinu á liðinu kjörtímabili vegna niðurskurðar aftur barnabætur.

Styttum vinnuvikuna

Stytting vinnuvikunnar er eitt stærsta hagsmunamál fjölskyldunnar og stórt heilbrigðismál líka.

Styttri vinnudagur virðist minnka streitu, fækka veikindadögum og auka ánægju í starfi. Við ætlum að halda áfram að þróa þessa hugmynd líkt við gerum í Reykjavíkurborg í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins. Markmiðið er að fleiri vinnustaðir geti stytt vinnuviku fólks og stutt þannig við heilbrigðara samfélag.

Víða um heim hafa stjórnvöld stytt vinnuvikuna með löggjöf, en sífellt fyrirtæki og stofnanir ákveða án stjórnvaldsákvarðana að stytta vinnudaginn til minnka álag á starfsfólk og auka gæði starfsins. Stytting vinnudagsins er þess vegna gott markmið fyrir fjölskyldurnar, en líka fyrir atvinnulífið.

Forskot á fasteignamarkaði

Þau börn sem eru í mestri hættu á að búa við fátækt eru á leigumarkaði. Fólk á leigumarkaði festist margt hvert í fátæktrargildru vegna lítils framboðs af leiguhúsnæðis og hárrar leigu, sem kemur í veg fyrir að það geti safnað fyrir útborgun til að geta keypt íbúð. Þess vegna er forgangsmál að mæta vanda leigjenda.

Við bjóðum þeim sem ekki eiga húsnæði þriggja milljóna króna forskot á fasteignamarkaði með fyrirframgreiðslu vaxtabóta.

Lestu meira um þessa nýju leið Samfylkingarinnar hér. Í henni felst einnig veruleg fjölgun almennra leiguíbúða um 4.000 á kjörtímabilinu auk 1.000 námsmannaíbúða um allt land.
Auk þess þarf að styðja mun betur við leigjendur með nýjum húsnæðisbótum þar sem mánaðarlegar greiðslur eru mun hærri og með mun minni tekjutengingum en í núverandi stuðningskerfi.