Kjósum stuðning við barnafjölskyldur

Samfylkingin ætlar að bjóða strax upp á betri stuðning við leigjendur, úrræði fyrir fyrstu kaupendur,  hærri barnbætur og betra fæðingarorlof. Við í Samfylkingunni ætlum að bæta kjör allra barnafjölskyldna og útrýma  barnafátækt á Íslandi. Árið 2014 bjuggu 6.100 börn við efnislegan skort. Það er algerlega óviðunandi þegar 5% landsmanna eiga jafn mikið af nettóeignum þjóðarinnar og hin 95% tilsamans.

Við ætlum að stórauka stuðning við barnafjölskyldur í formi hærri barnabóta og fæðingarorlofsgreiðslna og lengja fæðingarorlofið. Verði jafnaðarmenn í næstu ríkisstjórn munum við standa við bakið á barnafjölskyldum.

Öruggt húsnæði
Þau börn sem eru í mestri hættu á að búa við fátækt eru á leigumarkaði. Fólk á leigumarkaði festist margt hvert í fátæktrargildru vegna  lítils framboðs af leiguhúsnæðis og hárrar leigu.  Þess vegna er forgangsmál að mæta vanda leigjenda. Börn eiga að geta búið í öruggu húsnæði. 

  • Tryggja að bygging 6.000 nýrra leiguíbúða hefjist á næstu 4 árum.
  • Styðja mun betur við leigjendur og húseigendur með hærri húsnæðisbótum og vaxtabótum.
  • Við bjóðum þeim sem ekki eiga húsnæði en vilja kaupa þriggja milljóna króna forskot á fasteignamarkaði með fyrirframgreiðslu vaxtabóta. Lestu meira um þessa leið Samfylkingarinnar hér.

Hækkun barnabóta
Barnabætur er auðveldasta leiðin til að styðja við foreldra barna og þar verður að gera betur. Við viljum hækka barnabætur  Barnabótakerfi líkt hinna norrænu ríkjanna er okkar fyrirmynd enda góð reynsla af þeim fyrir börnin og foreldra þeirra.  Þar eru bæturnar almennt ekki tekjutengdar og eru fyrst og fremst hugsaðar til að jafna stöðu barnafólks við hina sem ekki eru með börn á framfæri. 

  • Við ætlum að tvöfalda barnabætur og minnka tekjutengingar.

Við viljum að foreldrar geti verið heima með börnum sínum fyrsta æviárið
Við ætlum að hækka þak á fæðingarorlofsgreiðslur í 600 þúsund svo fleiri foreldrar sjái sér fært að taka orlof svo að fleiri börn fái að njóta samvista við báða foreldra sína á fyrsta ári þeirra.

Við ætlum að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði. Það er mikilvægt fyrsta skref í að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla sem verður að brúa. Kostnað vegna lengingarinnar á að greiða úr ríkissjóði en ekki með hærri tryggingagjaldi.

Styttum vinnuvikuna
Stytting vinnuvikunnar er eitt stærsta hagsmunamál fjölskyldunnar og stórt heilbrigðismál líka. Styttri vinnudagur virðist minnka streitu, fækka veikindadögum og auka ánægju í starfi. Við ætlum að halda áfram að þróa þessa hugmynd líkt við gerum í Reykjavíkurborg í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins. Markmiðið er að fleiri vinnustaðir geti stytt vinnuviku fólks og stutt þannig við heilbrigðara samfélag.