Rammaáætlun um verndun og nýtingu náttúrunnar

Rammaáætlun um verndun og nýtingu náttúrunnar

Rammaáætlun um verndun og nýtingu náttúrunnar

Ekki eyðileggja rammaáætlun

Rammaáætlun er ætlað að skapa sátt um nýtingu og verndun náttúrunnar. Sáttin er um að sömu reglur gildi ávallt við mat á náttúrusvæðum gagnvart óskum um orkunýtingu.

Samfylkingin vill standa vörð um rammaáætlun og leggur áherslu á að:

  1. Verndarsvæðin fái formlega vernd gagnvart orkunýtingu eins og kveðið er á um í lögum
  2. Verndarsvæðin fari ekki aftur í matsferli nema sérstakar breytingar verði á verndargildi þeirra
  3. Alþingi taki einungis ákvarðanir innan þess ramma sem faglegt matsferli markar, ásamt umsögnum frá almenningi – og forðist endanlega ákvörðun um orku- eða verndarnýtingu ef kostur hefur verið settur í bið á faglegum forsendum
  4. Unnin verði orkunýtingaráætlun til nokkurra áratuga í senn um þörf fyrir orku af öllum gerðum. Ekki verði settir í orkunýtingarflokk fleiri vatnsafls- eða jarðvarmakostir en þeir sem álitlegastir þykja, miðað við orkunýtingaráætlunina
  5. Rammaáætlun taki líka til náttúrusvæða og kallist á við náttúruverndaráætlun þegar önnur nýting en verndarnýting kemur til greina, sbr. áform um veglagningu á miðhálendinu
  6. Bæta vinnubrögð í faglega matsferlinu, svo sem við mat landslagsheilda, tillit til flutningskerfa, mat á gildi svæða fyrir útivist og ferðaþjónustu, mat á virkjunarframkvæmda á nærsamfélagið og mat á gildi svæða fyrir landbúnað og matvælaframleiðslu