Tökum frumkvæði

Samfylkingin leggur áherslu á að Ísland taki frumkvæði í mannréttindamálum en sé ekki farþegi í samfélagi þjóða og vill því árétta að þjónusta við fatlað fólk er mannréttindamál, ekki félagslegt úrræði. Frekari viðhorfsbreytingar er þörf sem og vinna að fullum rétti fatlaðs fólks til einkalífs og sjálfsákvörðunar.

Aukum réttindi – bætum kjör

Samfylkingin leggur ríka áherslu á að allir eigi rétt á mannsæmandi lífi og húsnæði við hæfi. Þess vegna viljum við auka réttindi fatlaðs fólks og bæta kjör öryrkja og aldraðra. Á liðnu kjörtímabili hafa kjör þessa hóps ekki fylgt þróun lágmarkslauna og þeirri þróun verður að snúa strax við. Samhliða þarf styðja betur við barnafjölskyldur og auka húsnæðisstuðning – sérstaklega hjá þeim sem eru á leigumarkaði.

Samfylkingin vill bjóða öllum upp á gjaldfrjálsa heilbrigðis- og geðheilbrigðisþjónustu sem jafnast á við þá bestu í heimi

Í samþykktri stefnu Samfylkingarinnar er að finna margar tillögur sem varða fatlað fólk. Samfylkingin vill að:

  • bætur fylgi þróun lágmarkslauna og nái 300 þúsund krónum á mánuði árið 2018.
  • skerðingar og tekjutengingar í almannatryggingakerfinu verði afnumdar svo að kerfið verði réttlátara.
  • Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun verði fullgiltur strax. Þannig verði tryggt að virðing sé borin fyrir skoðunum, þörfum og vilja fatlaðs fólks.
  • gerð verði heildstæð löggjöf um málefni fatlaðra sem tryggir réttindi, samfellu og jafnræði í þjónustu fyrir alla, um allt land.
  • notendastýrð persónuleg þjónusta (NPA) verði gerð að lögbundinni þjónustu og raunhæfum kosti fyrir allt fatlað fólk.
  • jafnt aðgengi allra að velferðarþjónustu án mismununar verði tryggt og gott eftirlit verði tryggt til að gæði velferðarþjónustunnar séu eins og best verði á kosið.
  • þeir sem njóta opinberrar þjónustu eigi rétt á að taka þátt í að móta þá þjónustu.
  • túlkaþjónusta í heilbrigðiskerfinu verði efld til muna, m.a. vegna samskiptaerfiðleika, heyrnarskerðingar, tungumáls eða vegna annarra aðstæðna.
  • tryggja að allir fái tækifæri til virkrar þátttöku í samfélaginu, bæði í námi og strarfi.

Þingmenn og sveitarstjórnarmenn hafa borið þessar tillögur áfram og flutt fleiri tillögur sem snúa að betra lífi fatlaðs fólks, m.a. um bætt aðgengi.