Ellert B. Schram aftur á Alþingi

Þingmaðurinn spræki og markakóngurinn Ellert B. Schram tók sæti á Alþingi í dag.

Eftir því sem við komumst næst er Ellert elsti maður sem hefur tekið sæti á Alþingi og slær þar með met frá 1902, þegar Sighvatur Árnason lauk þingsetu, þá 78 ára og 269 daga gamall.
Ellert kom fyrst á þing fyrir 47 árum síðan eða árið 1971 og er alveg ljóst að um mikinn reynslubolta er að ræða.

Ellert er formaður Félags Eldri Borgara og mikill baráttumaður fyrir réttindum og kjörum þess hóps og munum við væntanlega ekki fara varhluta af þeim baráttuanda á meðan hann situr á þingi.

Við bjóðum Ellert velkominn til baka.

Hvernig bætum við kjörin? ― lífskjörin

Verkalýðsmálaráð Samfylkingarinnar boðar til opins fundar í Iðnó með fulltrúum verkalýðshreyfingarinnar. Á fundinum verður leitað leiða til að svara því hvernig við bætum kjör almennings í landinu. Fundurinn hefst kl. 20 mánudaginn 26. nóvember.

Frummælendur á fundinum verða: 

 • Drífa Snædal, forseti ASÍ
 • Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður BHM og fyrrverandi ráðherra Samfylkingarinnar
 • Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB
 • Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar
 • Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar

Fundarstjóri verður Pétur Hrafn Sigurðsson, oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi.

Facebook

Forgangsröðum til framtíðar

Ríkisstjórnin tekur skref aftur á bak með breytingartillögum við eigið fjárlagafrumvarp. Það tryggir hvorki félagslegan né efnahagslegan stöðugleika og vanrækir félagslega innviði. Ekki er heldur ráðist í nauðsynlega tekjuöflun til að tryggja grunnþætti velferðarkerfisins.

Nú sjáum við fram á niðursveiflu og þeir fyrstu sem fá að finna fyrir henni eru þeir sömu og sátu eftir í uppsveiflunni; öryrkjar, ungt fólk og fjölskyldur með lágar- eða meðaltekjur. Á toppi hagsveiflunnar hefði átt að fjárfesta verulega í grunnstoðum eins og heilbrigðiskerfi og samgöngum og ráðast gegn vaxandi eignaójöfnuði.

Samfylkingin leggur fram 17 breytingartillögur við frumvarpið upp á rúma 24 milljarða kr., en þær eru að öllu leyti fjármagnaðar. Samfylkingin gerir auk þess ráð fyrir meiri afgangi á ríkissjóði á næsta ári heldur en ríkisstjórnin. Mikilvægt er að vernda velferðarkerfið gegn kólnun hagkerfisins.

Í aðdraganda kjarasamninganna hefur fátt verið rætt meira en nauðsyn stórátaks í húsnæðismálum og því leggur Samfylkingin til að stofnframlög til almennra íbúða verði aukin (2 makr.) og vaxtabætur sömuleiðis (2 makr.). Ríkisstjórnarflokkarnir lækka aftur á móti húsnæðisstuðning milli umræðna. Samfylkingin leggur auk þess til að barnabætur hækki umtalsvert (2 makr.).

Öflugt heilbrigðiskerfi er það málefni sem sameinar alla landsmenn. Samfylkingin leggur  til að auka framlög verulega til hjúkrunarheimila (1 makr.) til að komast hjá niðurskurði. Heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni eru í brýnni fjárþörf en það er algerlega litið framhjá þeim í frumvarpinu. Því leggur Samfylkingin til 800 mkr. viðbót til heilbrigðisstofnana. Samfylkingin leggur einnig til aukna fjármuni til sjúkrahúsa (2 makr.) og sérstakar 150 mkr. til SÁÁ.

Samfylkingin leggur til 4 milljarða aukningu til öryrkja en fulltrúar ríkisstjórnarinnar í fjárlaganefnd hafa ákveðið að lækka framlög til öryrkja um rúman milljarð frá því að frumvarpið var kynnt í haust.

 Samfylkingin leggur auk þess til aukna fjármuni í málefni aldraðra (4 makr), almenna löggæslu (800 mkr.), til samgöngumála (2 makr), ásamt auknum framlögum til háskóla og framhaldsskóla sem og Sjónvarpssjóðs (300 mkr). Til að bæta upp fyrir metnaðarleysi stjórnvalda í framlögum til þróunaraðstoðar er lagt til að 400 mkr. renni í neyðarhjálp UNICEF fyrir börn í Jemen.

 Í fjárlagafrumvarpinu eru enn vannýtt tekjuúrræði s.s. hækkun fjármagnstekjuskatts, álagning tekjutengds auðlegðarskatts, auknar tekjur af erlendum ferðamönnum, hækkun kolefnisgjalds og aukin auðlindagjöld en veiðileyfagjöld eiga að lækka um 3 milljarða milli ára samkvæmt tillögum ríkisstjórnarinnar. Með breyttri forgangsröðun í skattamálum væri hægt að fjármagna ofangreindar breytingartillögur. Samfylkingin leggur til að gistináttagjald renni til sveitarfélaga og að lagður verði á sykurskattur upp á milljarð.

 

Breytingartillögur Samfylkingarinnar um aukin framlög:

 1. Stofnframlög til almennra íbúða (málefnasvið 31 Húsnæðisstuðningur) 2 milljarðar króna.
 2. Barnabætur (málefnasvið 29 Fjölskyldusvið) 2 milljarðar króna.
 3. Vaxtabætur (málefnasvið 31 Húsnæðisstuðningur) 2 milljarðar króna.
 4. Öryrkjar (málefnasvið 27 Örorka og málefni fatlaðs fólks) 4 milljarðar króna.
 5. Aldraðir (málefnasvið 28 Málefni aldraða) 4 milljarða króna.
 6. Háskólar (málefnasvið 21 Háskólastig) 1 milljarð króna.
 7. Framhaldsskólar (málefnasvið 20 Framhaldsskólastig) 400 milljónir króna.
 8. Landspítalinn og Sjúkrahúsið á Akureyri (málefnasvið 23 Sjúkrahúsþjónusta) 2 milljarðar króna.
 9. Heilbrigðisþjónusta á landsbyggðinni með almenna sjúkrahúsþjónustu (málefnasvið 23 Sjúkrahúsþjónusta) 800 milljónir króna.
 10. Hjúkrunarheimili (málefnasvið 25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta) 1 milljarð króna.
 11. Samgöngur (málefnasvið 11 Samgöngu- og fjarskiptamál) 2 milljarðar króna.
 12. SÁÁ (málefnasvið 25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta) 150 milljónor króna.
 13. Sjónvarpssjóður sem heyrir undir Kvikmyndamiðstöð Íslands (málefnasvið 18 Menning) 300 milljónir króna.
 14. Þróunarsamvinna (málefnasvið 4 Utanríkismál) 400 milljónir króna og sú aukning renni til neyðarhjálpar UNICEF fyrir börn í Jemen.
 15. Löggæsla (málefnasvið 9 Almanna- og réttaröryggi) 800 milljónir króna.
 16. Gistináttagjald renni til sveitarfélaga, 1,3 milljarðar króna.
 17. Sykurskattur (vörugjöld á sykur og sætuefni) verði lagður á en það mun færa ríkissjóði um 1 milljarð króna.

 

 

Taktu þátt í málefnastarfi Samfylkingarinnar

Við þurfum fólk með þekkingu og skoðanir, fólk af öllum gerðum, fólk sem brennur fyrir því að skapa gott samfélag.

 Málefnastarf Samfylkingarinnar miðar að því að leggja flokknum til dýrmæta þekkingu og efnivið að stefnumörkun flokksins.

Málefnanefndir Samfylkingarinnar, þurfa því að vera skipaðar jafnaðarmönnum úr öllum áttum, hvort sem þeir skilgreina sig helst sem venjuleg, hinsegin, allskonar, latte- eða landsbyggðarlið, iðnaðarkrata, ung, eldri og annað áhugafólk um gott samfélag, jöfnuð og réttlæti. 

Í ár og fram að næsta landsfundi er ætlunin að málefnanefndirnar sem virki sem ráðgjafahópar, séu vakandi fyrir málefnum sem eru í deiglunni hverju sinni og leggi kjörnum fulltrúum lið. Nefndunum er ætlað að koma að stefnumótun flokksins í málaflokkunum, rýna þingmál og fylgja eftir að samþykktri stefnu sé framfylgt, halda opna fundi, hvort sem er í raunheimum eða á netinu, nú eða standa fyrir öðrum gjörningum sem vekja athygli á málefninu, í samstarfi við framkvæmdastjórn.       

Við hvetjum ykkur til að skrá ykkur í málefnanefndir, blómlegt innra starf er lykilforsenda árangurs stjórnmálaflokka.

SKRÁNING

 

Atvinna

Atvinnustefna sem tekur mið af þörfum ólíkra hópa og landshluta, vinnu­markaðs­mál og réttindi launafólks,  samgöngur, auðlindanýting: ferðaþjónusta, sjávar­útvegs­­mál, land­búnaðar­­­mál, matvælaframleiðsla á íslandi, iðnaðar- og orku­mál,  ný­sköp­un og þróun

Velferð

Jafnrétti, fjölskylda, heimili, almannatrygg­ingar, félags­þjónusta, málefni barna og fjölskyldna, málefni eldri borgara og málefni fólks með fötlun, heil­brigðis­þjónusta, forvarnir og skaðaminnkun, mannréttinda­­mál,

Umhverfi 

Nefndin fjallar um skipulagsmál, samgöngur í þéttbýli og strjálbýli, rannsóknir, ráðgjöf, átak í loftslagsmálum, verndun, sjálfbæra auðlindanýtingu í víðu samhengi, samspil atvinnumála og nýtingar svo sem í tengslum við ferðdaþjónustu,  fiskeldi, iðnað- og orkunýtingu, plastnotkun, hálendismál, virkjanir, umhverfisvænni neysla, frárennsli , flokkun, fræðslumál og skipulag þjóðgarða.

Þekking

Mennta- og menningarmál, nýsköpun, vísindi og tækniþróun, efling iðnnáms, endurskoðun námslánakerfis, jöfn tækifæri til náms, staða íslenskunnar og nýting fjármuna í menntakerfinu, ný stjórnarskrá, dóms- og löggæslu­­mál, kosninga- og ríkis­borgara­­réttur.  

Efnahagsmál

gjaldmiðlamál og upptaka evru, skattkerfi sem stuðlar að jöfnuði, auðlindagjöld og auðlindasjóður, framkvæmda­áætlanir, byggða­mál, verkskipting milli sveitarstjórna og ríkis.

Alþjóðamál

ESB, stefna í örygg­is- og varn­ar­málum, þróunarsamvinna, samskipti við erlend ríki,  alþjóðastofn­an­ir og samn­ing­ar.

Heiða hlaut félagshyggjuverðlaun Ungra jafnaðarmanna

Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi og varaformaður Samfylkingarinnar, tók við félagshyggjuverðlaunum Ungra jafnaðarmanna á landsþingi hreyfingarinnar nú um helgina. Hlaut Heiða Björg verðlaunin vegna óþreytandi baráttu hennar gegn kynbundnu ofbeldi og frumkvæði í tengslum við #MeToo-byltinguna.

Í tilkynningu frá Ungum jafnaðarmönnum segir meðal annars. „Heiða Björg hefur staðið í forsvari fyrir #MeToo-byltinguna hér á landi, en hún hafði frumkvæði að stofnun Facebook-hóps þar sem íslenskar stjórnmálakonur deildu sögur af kynferðislegri áreitni og ofbeldi. Í kjölfarið komu í dagsljósið sögur fjölmargra hópa kvenna úr öllum stigum samfélagsins.“

Heiða hefur einnig lagt mikla áherslu á baráttu gegn kynbundnu ofbeldi í starfi sínu í borgarstjórn Reykjavíkur. Hún átti frumkvæði að stofnun Ofbeldisvarnarnefndar Reykjavíkur og varð formaður hennar árið 2015.

Í starfi sínu í borgarstjórn Reykjavíkur og í forystu fyrir #MeToo hefur Heiða Björg átt þátt í að setja kynbundið ofbeldi á dagskrá íslenskra stjórnmála. Þrotlaus barátta hennar hefur breytt íslenskri jafnréttisumræðu til frambúðar og eiga íslenskar konur og samfélagið allt henni mikið að þakka.

Nánar á síðu Ungra jafnaðarmanna. 

 

Nýr formaður félags Ungra jafnaðarmanna

Nikólína Hildur Sveinsdóttir tók við embætti formanns Ungra jafnaðarmanna á landsþingi hreyfingarinnar í Hafnarfirði um helgina. Hún tekur við embættinu af Þórarni Snorra Sigurgeirssyni.

Yfirskrift þingsins var „Herör gegn fátækt og ójöfnuði“

Í framkvæmdastjórn voru kjörin: Óskar Steinn Ómarsson Jónínuson varaformaður og viðburðastjóri, Marinó Örn Ólafsson gjaldkeri, Sonja Björg Jóhannsdóttir ritari, Margrét Steinunn Benediktsdóttir alþjóðaritari, Inger Erla Thomsen upplýsinga-og útgáfustjóri, Nanna Hermannsdóttir málefna-og fræðslustjóri og Jón Hjörvar Valgarðsson framhaldsskólafulltrúi.

Kjörnir meðlimir og varamenn í miðstjórn eru eftirfarandi: Agnes Rún Gylfadóttir, Alexander Harðarson, Alondra Silva Muños, Andrea Dagbjört Pálsdóttir, Ari Guðni Hauksson, Auður Alfa Ólafsdóttir, Ágúst Arnar Þráinsson, Colin Arnold Dalrymple, Ída Finnbogadóttir, Ingiríður Halldórsdóttir, Margrét Helga Magnúsdóttir, Róbert Gíslason, Sigurður Ingi R. Guðmundsson, Þorbjörg Þorvaldsdóttir, Þorgrímur Kári Snævarr og Þórarinn Snorri Sigurgeirsson.

Ræða Loga á flokkstjórnarfundi

Kæru félagar.

Við höfum öll mismunandi sýn á lífið og það gerir tilveruna margslungna, fjölbreytta og dásamlega.

Hins vegar lita aðstæður, hvers og eins, frásögnina og það finnst því miður allt of margt fólk sem býr við svo slæmar aðstæður að myndin sem það dregur upp verður óhjákvæmlega dökk, og því finnst ekkert benda til þess að hún muni breytast.

Ástæðurnar geta verið margar – fátækt – sjúkdómar – fordómar. Við eigum erindi við þetta fólk.

Eitt af því sem gerir mannkynið eins öflugt og raun ber vitni, er hæfileikinn til að segja flóknar sögur – aðrar og stærri en þær sem felast í staðreyndum hversdagsins og deila þeim hvert með öðru.

Við getum sagt sögur um tækni sem er ekki til staðar – samfélög sem finnast ekki enn þá – teiknað upp drauma sem heilla milljónir um allan heim.

Fólk af mismunandi þjóðerni, stéttum, trúarbrögðum – sem aldrei hefur hist – og mun líklega aldrei gera það, finnst það eiga eitthvað sameiginlegt og er tilbúið til að vinna að sama markmiði.

Við deilum t.d. þeirri sannfæringu, með hundruðum milljóna, að jafnaðarstefnan geti skapað mannkyninu betri og friðsælli framtíð – ekki fyrir suma heldur alla.

Við vitum vel að draumurinn raungerist ekki á stuttum tíma, með einni aðgerð, í einu landi. Það krefst þvert á móti þrotlausrar vinnu, samstöðu og stöðugs endurmats í síbreytilegum heimi.

Við þurfum að hafa skýra áætlun um hvað þarf til að gera hann að veruleika. – Annars verður draumurinn ekkert annað en örlítil friðþæging, sem yljar okkur í brauðstritinu.

Þó við séum auðvitað ósköp smá í alþjóðlegu samhengi, gegnir Samfylkingin mikilvægu hlutverki í þessari alþjóðlegu hreyfingu.

Nærtækasta verkefnið er auðvitað að tryggja jafnari og betri lífsskilyrði hér á landi en við þurfum líka að vera virkir samherjar í alþjóðlegri baráttu gegn stærstu ógnum samtímans: Ójöfnuði – ófriði og loftlagsvánni.

Samfylkingin er ekki hreyfing sem sprettur upp vegna tilfallandi aðstæðna eða dægurmála sem verða umdeils í samtímanum en gufar fljótt upp.

Við erum hluti af meira en 100 ára fjöldahreyfingu sem berst fyrir því að allt fólk búi við ásættanleg lífsskilyrði, geti lifað með reisn og erum sífellt að þróa verkfæri í þeirri baráttu.

Um leið og við erum þakklát þeim sem undan okkur voru og unnu áfangasigra, höldum við sem erum nú á vettvangi, baráttunni áfram. Og jafnvel þó okkur finnist stundum miða of hægt og við náum ekki öllum markmiðum, er góð tilfinning að vita að nýjar kynslóðir munu taka við og færa okkur nær markinu.

Þess vegna eigum við aldrei að láta glepjast af stundarhagsmunum, fara út af sporinu, ganga gegn grunngildum vegna mála sem eru einungis til þess fallin að skapa flokknum stundarávinning í kosningum.

Samfylkingin mun á endanum uppskera ef hún víkur ekki af leið umburðarlyndis, frelsis og samhjálpar.

Við eigum nefnilega skapalón sem við getum alltaf notað við ákvarðanatöku: Mun ákvörðunin gagnast þeim sem höllum fæti standa; hjálpar hún börnum, stuðlar hún að meiri jöfnuði, gagnast hún komandi kynslóðum – og ef svarið er já er ákvörðun oftast auðveld.

Kæru félagar,

Fyrir 10 árum ríkti hér hálfgert neyðarástand, eftir að bankarnir hrundu. Afleiðingar þess eru okkur öllum ljósar og enn hafa ekki allir jafnað sig á þeim.

Það var þungt og erfitt verkefni að koma landinu í skjól, m.a. með erfiðum ákvörðunum sem Samfylkingin þurfti að taka í ríkisstjórn en reyndust afgerandi.

Vissulega snérist vinna ríkisstjórnar Jóhönnu fyrst og fremst um að verja almenning; að bjarga því sem bjargað varð en þó einnig leggja grunninn að efnahagsbata, sem nú hefur skilað sér í fordæmalitlu hagvaxtarskeiði undanfarin ár.

Ýmislegt lagðist auðvitað með okkur og aðrir flokkar eiga líka sinn þátt. Makríllinn synti inn í lögsöguna og ferðamenn streymdu til landsins sem aldrei fyrr. Síðast en ekki síst var það þó æðruleysi og fórn almennings sem kom okkur í gegnum þessa erfiðu tíma.

Þótt miklu hafi verið áorkað náðum við ekki að klára stór mál – við gengum ekki í Evrópusambandið og tókum ekki upp stöðugri gjaldmiðil – náðum ekki að koma á fiskveiðistjórnunarkerfi sem skilar þjóðinni réttmætum arði og við búum enn við úrelta stjórnarskrá.

Allt eru þetta mál sem eru enn mikilvæg og við munum berjast fyrir áfram.

Allir stærstu sigrar jafnaðarmann hafa líka krafist þrotlausrar baráttu í langan tíma og í stjórnmálum er þolinmæði vanmetin dyggð.

Ágætu félagar

Nú þegar þjóðarskútan er komin á réttan kjöl, skiptir miklu máli að það sé tekinn nýr kúrs og stefnan sett á samfélag sóknar og jöfnuðar. Átök íslenskra stjórnmála næstu árin munu snúast um hvert skal halda.

Samfylkingin hefur skýra sýn á hvað þarf að gera og hefur allt aðra hugmynd um það en höfuðandstæðingur okkar á hægri vængnum. Þess vegna er mikilvægt að við náum vopnum okkar og verðum nægilega stór til að mynda félagshyggjustjórn eftir næstu kosningar.

Auðvitað væri þó best að við kæmumst í stjórnarráðið strax á morgun – það bíða nefnilega mikilvæg verkefni.

Við þurfum að Koma á réttlátari skattbyrði til að draga úr vaxandi ójöfnuði og bæta þannig stöðu aldraðra, öryrkja og almenns launafólks og beita til þess klassískum aðferðum jafnaðarmanna.

Vinna að upptöku Evru, eins og meirihluti Íslendinga vill, samkvæmt nýjustu könnunum, – með aðild að Evrópusambandinu.

Með stöðugri gjaldmiðli gætu fjölskyldur sparað sér tugi þúsunda í hverjum mánuði og notið sambærilegra lífskjara og íbúar hinna Norðurlandanna. Fyrirtækin, ekki síst á sviði nýsköpunar, fengju öruggara rekstrarumhverfi.

Rétta hlut unga fólksins sem er að hefja sín fyrstu búskaparár og eignast börn. Þessi hópur verið skilinn eftir á hagvaxtarskeiði síðustu ára. Þau hafa ekki notið ávinning þess og eru læst inni á ómanneskjulegum húsnæðismarkaði; geta ekki keypt og varla leigt.

Þetta er þó kynslóðin sem mun bera uppi íslenskt samfélag næstu áratugi og það er afgerandi að við búum betur að þeim ef við eigum yfir höfuð að geta vænst þess að þau hafi áhuga eða möguleika á að búa og starfa hér.

Og ég sleppi ekki að nefna að sjálfsögðu myndum við tafarlaust ráðast í aðgerðir til að stöðva nýðingsskap sem viðgengst á vinnumarkaðnum. – Ekki síst gegn erlendu fólki, sem hingað kemur til að bæta lífskjör sín og skilar auk þess ómetanlegu framlagi til lífskjara okkar.

Kæru félagar, hér hafa alltof margir verið skyldir eftir og ekki notið góðæris síðustu ára.

Samfylkingin tekur því einarða afstöðu með launafólki sem býr sig nú undir harða kjarabaráttu í vetur. Hún ætti ekki að koma neinum á óvart – á meðan við sem erum hálaunafólk höfum fengið miklar launahækkanir er fólkið með verstu kjörin enn að bíða.

Ríkisstjórninn segir ekkert svigrúm handa fólki sem hefur ekki efni á mat ef bíllinn bilar – getur ekki sent börnin sín í tómstundastarf – þarf að neyta sér um læknisþjónustu eða veit varla hvar það mun búa eftir örfáa mánuði.

Hér búa 50.000 manns á ómannskjulegum leigumarkaði og þúsundir barna líða skort. Það er ósköp skiljanlegt að krafa launþegahreyfingana sé jafnari kjör.

Kæru félagar, við verðum líka að horfa enn lengra fram í tímann – nokkra áratugi.

Samfélag okkar er að taka stakkaskiptum og mannkynið stendur frammi fyrir foræmalitlum samfélagsbreytingum. Þjóðin er að eldast og sífellt færri munu þurfa að standa undir aukinni verðmætasköpun. Gríðarlegar tækniframfarir og sjálfvirkni munu kollvarpa öllu hinu daglega lífi eins og við þekkjum í dag.

Við munum ekki geta staðið gegn þeim og verðum að finna leiðir nýta þær okkur í hag – og það gætu þær vissulega gert.

– Þær gætu aukið framleiðni, sem er nauðsynleg til að takast á við lýðfræðilegar breytingar.
– Gert okkur kleift að framleiða vistvænni vörur sem er forsenda þess að við getum tekist á við loftlagsvandann.
– Skapað okkur betri og fjölskylduvænni lífsskilyrði og minnkað ójöfnuð milli fólks.

Verði ekki brugðist markvisst við þessum breytingum gætu stærstu áskoranir mannkyns orðið óviðráðanlegar – leitt til hruns siðmenningarinnar og stefnt öllu lífi á jörðinni eins og við þekkjum það í voða.

Samfylkingin mun þess vegna taka fullan þátt í vinnu nýrrar framtíðarnefndar þingsins, sem ætlað er að draga upp nokkrar sviðsmyndir af Íslandi næstu áratugina. – En við munum jafnframt móta eins róttækar aðgerðir og þörf er á til að tryggja ávinning af þeim.

Þrennt þurfum við t.d. örugglega að gera.

Í fyrsta lagi: Til þess að vinna gegn hlýnun jarðar, sem ógnar lífi á jörðinni, verður að fara leið jafnaðarmanna en ekki leið hægri aflanna. Þau trúa að markaðurinn muni leysa þetta af sjálfum sér en við vitum að skýr lög, reglur og grænir hvatar, sett af stjórnvöldum eru nauðsynleg forsenda umhverfisverndar sem dugar í þessari baráttu.

Í öðru lagi verðum við að fjárfesta miklu meira í menntun ef lífskjör hér á landi eiga að standast samanburð við þau lönd sem við berum okkur saman við – við höfum ekki efni á því að bíða.

Í framtíðinni þarf nýsköpun að verða lykilþáttur í öllum atvinnugreinum og mikilvægt að við ölum upp sem flesta einstaklinga sem geta horft á hlutina úr nýjum og óvæntum áttum.

Eiginleikar eins og frumkvæði og skapandi, djörf hugsun verða afgerandi og þess vegna þarf að þróa skóla sem laða fram og styrkja þessa þætti nemenda. – Leggja enn meiri áherslu á raun- og tæknigreinar, menningar- og listnám.

Öflugur stuðningur við nýsköpun er bæði nauðsynlegur til að halda samkeppnishæfi gagnvart öðrum þjóðum en ekki síður til að skapa möguleika breyttara atvinnulíf í stað þess að treysta um of á einhæft atvinnulíf og stór fyrirtæki.

Það er hvorki skynsamlegt til að því að treysta byggðir landsins eða tryggja stöðugt efnahagslíf, eins og dæmin sanna því miður alltof vel.

Í þriðja lagi þurfum við strax að endurhugsa skattkerfið með tilliti til þeirra miklu breytinga sem fyrirsjáanlegar eru á vinnumarkaðnum.

Þegar mörg fyrirtæki munu geta framleitt vörur með færri vinnandi höndum, mun núverandi fyrirkomulag þar sem hver vinnustund er skattlögð, ekki duga.

Horfa verður til þess hvort greiða eigi skatt af róbótum, framleiðslueiningum eða finna aðrar leiðir. Við getum a.m.k. ekki látið allan ávinning nýrrar tækni renna til eigenda fjármagnsins og framleiðslutækjanna. – Það yki ójöfnuð og rýrði getu stjórnvalda til að tryggja öfluga velferð fyrir alla.

Sífellt fleiri viðurkenndar alþjóðlegar rannsóknir sýna að samfélögum, þar sem jöfnuður er mikill, vegnar betur. Þau eru friðsamari, fjölbreyttari og samkeppnishæfari – þessvegna eigum við mikið starf fyrir höndum!
Fleira þarf auðvitað að koma til en umfram allt verðum við að hætta að sitja alltaf föst í viðbrögðum; berja sífellt í brestina eins og aðkoma þingsins að laxeldismálinu sýndi kannski glögglega

Það gildir ekki síður um viðbrögð vegna úrelts landbúnaðarkerfis, gallaðrar stjórnarskrár, byggðaröskunar vegna sölu á kvóta eða kostnaði af óstöðugum gjaldmiðli sem launafólk í landinu þarf ævinlega að bera.

Við þurfum þvert á móti að vera opin, djörf og þora að gera róttækar grundvallarbreytingar.

Þá gildir að vera framsækin ekki íhaldssöm og umfram allt taka almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni.

Abraham Lincoln sagði að besta leiðin til að spá fyrir um framtíðina væri að skapa hana – og við þurfum að hafa kjark til þess.

Kæru félagar,

það er yndislegt að vera staddur á jafn fjölmennum flokkstjórnarfundi, þar sem línurnar eru lagðar.

Samfylkingin er á blússandi siglingu – við náðum prýðilegu kjöri í kosningunum í vor og stýrum mörgum öflugum sveitarfélögum. Landsflokkurinn mælist nú næst stærsti flokkur landsins og við stefnum hiklaust að því að að verða enn stærri og öflugri.

Orðið mannauður kemur auðvitað fyrst upp í hugann þegar maður lítur yfir salinn.

Þið hafið verið ódrepandi – í grasrótarstarfi – í sveitarstjórnum – á Alþingi – í kaffitímum í vinnunni – að tala fyrir jafnaðarstefnunni og mikilvægi Samfylkingarinnar.

Það var kannski ekki svo auðvelt eða sjálfgefið þegar gekk sem verst.

En það er í mótvindi sem best kemur í ljós úr hverju fólk er gert og þið sýnduð sannarlega úr hverju þið eruð.

Rekstur stjórnmálaflokks er ekki einungis vettvangur pólitískrar deiglu og málefnavinnu, þó það skipti auðvitað mestu máli – það þarf líka að reka fjöldahreyfingu sem starfar um allt land.

Án ykkar hefði skrifstofunni á Hallveigarstíg að öllum líkindum verið lokað eftir kosningarnar 2016 og starfið koðnað niður.

Það voru framlög hins almenna flokksmanns sem héldu dyrunum opnum – og auðvitað Gerða sem var um tíð ekki bara skrifstofustjóri heldur í raun framkvæmdarstjóri og skúraði auk þess gólf þegar segja þurfti upp ræstingarþjónustu, vegna peningaleysis.

Sóknarátak flokksins hefur skilað 17 milljónum auk þess sem kjörnir fulltrúar Samfylkingarinnar hafa líka lagt mikið fé að mörkum. Samkvæmt ný samþykktum ársreikningi er rekstrarviðsnúningur félagsins um 60 milljónir króna og reksturinn á öruggu róli.

Nú erum við auk þess búin að ráða öflugt starfsfólk og ekkert því til fyrirstöðu að sækja óhikað fram.

Þetta er ykkur að þakka kæru félagar og fyrir það er ég þakklátur!

En mest af öllu er ég þakklátur fyrir að þið gáfust ekki upp á að trúa því að Samfylkingin væri réttur vettvangur til að elta drauminn – um betri heim fyrir alla.

Og að lokum; kærar þakkir fyrir að vera svona helvíti skemmtileg – það skiptir líka heilmiklu máli.

Algjör viðsnúningur á rekstri Samfylkingarinnar

Samfylkingin hefur skilað samstæðueikningi fyrir árið 2017 til Ríkisendurskoðunar. Hagnaður af rekstri flokksins nam 26,7 milljónum króna í árslok 2017 og var eigið fé jákvætt um 76,6 milljónir króna.

Þetta er algjör viðsnúningur á stöðu flokksins frá árinu 2016 en þá nam tap af rekstri flokksins rúmlega 33,9 milljónir króna. Sveiflan á stöðu flokksins milli ára nemur því um 60 milljónum króna.

Tekjur Samfylkingarinnar komu að langstærstum hluta frá einstaklingum

Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, segir árangurinn mjög ánægjulegan, ekki síst í ljósi þess að árið 2017 fóru fram Alþingiskosningar og var kostnaður flokksins alls af þeim 20,4 milljónir krónar.

Viðsnúningurinn á rekstrinum sé miklu aðhaldi að þakka en aðallega flokksmönnum sjálfum en alls námu styrkir frá einstaklingum 33,3 milljónum króna, af þeim hafi 15,7 milljónir komið frá kjörnum fulltrúum og nefndarfólki. Þá hafi 17.5 milljónir safnast tekjur í sóknarátökum. Framlög ríkisins til flokksins námu á árinu 2017 um það bil 23,1 milljónum króna og styrkir lögaðila voru 6,7 milljónir króna.

„Þessi viðsnúningur á fjárhagsstöðu flokksins, úr algjörri nauðvörn í sókn,  er aðeins hægt að þakka fólkinu sem gafst ekki upp, án þess hefði starfið koðnað niður og flokkurinn með. Það gerðist hins vegar ekki vegna þess fólks sem áfram trúði því að Samfylkingin væri góður farvegur til að vinna að betri heim fyrir alla. Þessu fólki vil ég þakka, það hefur gert flokknum kleift að standa við skuldbindingar sínar. Nú er ekkert því til fyrirstöðu að sækja óhikað fram,” segir Logi.

 

Samfylkingin – Samstæðureikningur 2017

 

Flokksstjórnarfundur 13. október

Flokksstjórnarfundur verður haldinn laugardaginn 13. október  á Hótel Reykjavík Natura.

Flokksstjórnarfundir eru opnir öllum flokksfélögum og stuðningsmönnum, við hvetjum áhugasama til að mæta og taka virkan þátt í flokksstarfinu. Einungis kjörnir fulltrúar í flokksstjórn hafa þó atkvæðisrétt á fundinum.

Við upphaf fundar er innheimt kaffigjald. 

Við hlökkum til að sjá þig!

Tökumst á við framtíðina – saman
Samfylkingin  – jafnaðarmannaflokkur Íslands  

09:00 – 10:50  Ný stjórnarskrá, staðan og næstu skref
Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, segir frá stöðunni í stjórnarskrármálinu.
Málefnahópur Stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar leiðir umræðuna um næstu skref með flokksstjórnarfulltrúum.

kaffihlé

11:00 – 12:00  Hvernig leysum við húsnæðisvandann?
Lausnir í húsnæðismálum á Íslandi ræddar með hagaðilum og stjórnmálamönnum. í pallborðsumræðum um málið verða meðal annars til svara:

 • Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
 • Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Samtaka iðnaðarins
 • Henný Hinz hagfræðingur ASÍ
 • Logi Einarsson formaður Samfylkingarinnar
 • Una Jónsdóttir deildarstjóri leigumarkaðsdeildar Íbúðalánasjóðs

Umræðum stýrir Arna Lára Jónsdóttir,bæjarfulltrúi á Ísafirði og varaþingmaður Samfylkingarinnar.

12:00 –12:15 Í kjölfar metoo-byltingarinnar
Heiða Björg Hilmisdóttir, varaformaður Samfylkingarinnar, kynnir stefnu, verklag og uppfærðar siðareglur sem mælst er til þess að allir kjörnir fulltrúar Samfylkingarinnar undirriti á fundinum.

Hádegisverður

13:00-15:00  Ísland og samfélag framtíðarinnar: Hvert stefnum við?
Heiða Björg Hilmisdóttir, varaformaður Samfylkingarinnar, kynnir málefnastarfið framundan.
Í nesti fá fundarmenn þrjá stutta og andríka fyrirlestra áður en hópunum er skipt upp í málstofur.

 • Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri hjá Háskólanum í Reykjavík og varaþingmaður Samfylkingarinnar, sem unnið hefur að tengslum atvinnulífs og háskólastarfs auk verkefna sem miða að því að auka hlut kvenna í tækni.
 • Magnús Árni Magnússon, dósent í stjórnmálafræði við Háskólann á Bifröst, fyrrverandi pólitískur ráðgjafi á skrifstofu borgaralegs sendifulltrúa NATO í Afganistan.

Umræðuhópar:

 • Líf með reisn: félagslegt net framtíðarinnar, velferð og heilsa. Jafnréttismál og mannréttindi.
 • Til framtíðar: sterkt skólastarf á öllum stigum, iðnnám, skólar sem spennandi og frjóir vinnustaðir, þekkingarsamfélög háskólanna, fjórða iðnbyltingin, nýsköpun, hugvit og vinnumarkaður framtíðarinnar.
 • Ísland er ekki eyland: Loftslagsmál, ESB, móttaka flóttafólks, frelsið til að ferðast, alþjóðleg samvinna.

15:00 Almennar umræður

15:30 – 16:00 Ræða Loga Einarssonar formanns

16:00-17:30 Tilboð á barnum og stefnumót með þingmönnum

Átta lausnir Samfylkingarinnar til að leysa húsnæðisvandann

Samfylkingin hefur lagt fram tillögu til þingsályktunar um aðgerðir í húsnæðismálum þar sem Alþingi er falið að gera skýra og fjármagnaða aðgerðaáætlun til að bregðast við því alvarlega ástandi sem komið er upp á húsnæðismarkaði – að miklu leyti vegna vöntunar á heildstæðri stefnumótun og framtíðarsýn síðustu ríkisstjórna. Átta aðgerðir eru lagðar fram í tillögunni sem ætlað er að auðvelda fólki fyrstu kaup, tryggja húsnæðisöryggi fjölskyldna í vanda og auka framboð leiguhúsnæðis.

Samfylkingin leggur til startlán að norskri fyrirmynd sem koma ungu fólki og viðkvæmum hópum til aðstoðar við fyrstu kaup sem fá ekki lán annars staðar, startlánin eru einnig veitt til endurfjármögnunar til að tryggja húsnæðisöryggi fjölskyldna í vanda. Lagt er til að ráðist verði í endurreisn verkamannabústaðakerfisins með uppbyggingu 5000 hagkvæmra leiguíbúða og að öll sveitarfélög leggi sitt af mörkum þegar kemur að félagslegu húsnæði. Auk þess er lögð til hækkun húsnæðisstuðnings í formi vaxta- og húsnæðisbóta, að fjármagnstekjuskattur vegna tekna af langtímaútleigu á einni íbúð verði lækkaður, réttindi leigjenda efld og byggingarreglugerðin einfölduð og aðlöguð betur að Norðurlöndunum til að gera einingar og raðsmíði hagkvæmari kost, svo eitthvað sé nefnt.

Húsnæðisöryggi óháð efnahag eða félagslegri stöðu er forsenda jafnra tækifæra. Sitjandi ríkisstjórn skilar auðu í húsnæðismálum; framlög til húsnæðisstuðnings hækka t.d. einungis um 106 milljónir króna milli ára og skýr húsnæðisstefna er hvergi sjáanleg. Í komandi kjarasamningsviðræðum er mikilvægt að stjórnvöld stígi inn og svari háværu kalli um húsnæðisöryggi.

 

„Hagkvæmt, öruggt húsnæði er risavaxið velferðarmál. Það er í raun ótrúlegt að stór hluti fólks geti ekki verið öruggt um að halda heimili á sama stað tvö, þrjú ár í senn. Aðgerðir stjórnvalda síðustu ár hafa síst gagnast ungu fólki og tekjulægri fjölskyldum en okkar tillögur snúa einmitt að þeim hópum.”

 • Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar

 

Átta aðgerðir Samfylkingarinnar í húsnæðismálum:

 • Startlán á norskri fyrirmynd sem koma ungu fólki og viðkvæmum hópum til aðstoðar við fyrstu kaup sem fá ekki lán annars staðar. Stendur fjölskyldum einnig til boða sem eiga erfitt með að mæta útgjöldum vegna húsnæðiskostnaðar í formi endurfjármögnunar. Kynning íbúðalánasjóðs á startlánum: https://goo.gl/2LSTCD
 • Stjórnvöld verða að hraða uppbyggingu íbúða í samstarfi við verkalýðsfélögin og félög án hagnaðarsjónarmiða. Tryggja verður fjármagn til uppbyggingar 5000 hagkvæmra íbúða eins fljótt og auðið er.
 • Skyldur verði settar á sveitarfélög þegar kemur að félagslegu húsnæði með það að markmiði að jafna byrðar sveitarfélag. Reykjavíkurborg greiðir allt að átta sinnum meira miðað við höfðatölu en hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu.
 • Hækkun húsnæðis- og vaxtabóta í samræmi við launaþróun og skerðingar minnkaðar með það að markmiði að minnka skattbyrði lág- og millitekjuhópa.
 • Einföldum byggingarreglugerðir í samræmi við reglugerðir Norðurlanda, til að greiða fyrir möguleikum á að gera einingar og raðsmíði hagkvæmari kost.
 • Tekjur einstaklinga  verði undanþegnar fjármagnstekjuskatti  vegna útleigu einnar íbúðar – til að hvetja til langtímaleigu og auka framboð á leiguíbúðum.
 • Breytum lögum um húsnæðisbætur með það að markmiði að ungt fólk og öryrkjar sem deila húsnæði öðlist rétt á húsnæðisbótum.
 • Breytum húsaleigulögum til að tryggja húsnæðisöryggi og réttindi leigjenda.

 

Hérna má nálgast tillöguna í heild sinni með ítarlegri greinargerð: https://www.althingi.is/altext/149/s/0005.html