Sojusz Socjaldemokratyczny chce na Islandii społeczeństwa żywotnego i bez uprzedzeń. Imigranci powinni mieć szansę na nukę języka islandzkiego łącznie z najważniejszymi elementami islandzkiej kultury, ale równocześnie pielęgnować własne pochodzenie (język i kulturę) oraz przekazywać je innym mieszkańcom Islandii.

  • Chcemy dobrze przyjąć przybyłych do Islandii obcokrajowców i ułatwić im bycie aktywnym członkiem społeczeństwa, aby mogli pielęgnować swoją kulturę i promować ją.
  • Chcemy zapewnić darmową naukę języka i kultury Islandii, w szkołach oraz w miejscach pracy.
  • Chcemy aby wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe były uznawane przez szkoły oraz pracodawców.
  • Chcemy zagwarantować równą pozycję obcokrajowców na rynku pracy oraz zapobiec nieuczciwej rekrutacji, tak, aby wszystkie umowy o zatrudnienie obcokrajowców były w zgodzie z obowiązującymi umowami zbiorowymi.
  • Chcemy aby obcokrajowiec z pozwoleniem na pracę mógł pracować tam gdzie chce, oraz żeby pozwolenie to nie było wiążące go z pracodawcą

Oddziały partyjne Sojuszu działają w całym kraju. Można zapoznać się z Sojuszem, jego członkami i celami politycznymi na stronie www.xs.is. Tam też można zapisać się do partii. Główna siedziba znajduje się przy ul. Hallveigarstígur 1, 101 Reykavík, tel. 414 2200

Litera partii Sojuszu (Samfylking) na listach wyborczych do parlamentu (Althingi) oraz władz lokalnych to S.

Socjaldemokraci na Islandii – Samfylkingin

Sojusz to partia polityczna islandzkich socjaldemokratów (nazwa oznacza pakt/alians). Partia jest członkiem międzynarodowej Unii Socjaldemokratów. Sojusz powstał w roku 2000, jednak swoją historii sięga do korzeni ruchu socjaldemokratycznego z początku XX w. Sojusz jest masowym ruchem z prawie 20 tys członków w całym kraju mającym przedstawicieli w większości władz lokalnych.

Równość-wolność-braterstwo

Podstawowe wartości polityki socjaldemokratycznej to równość, wolność i braterstwo. Kładziemy nacisk na wolność każdej jednostki do czynu i wypowiedzi w demokratycznym społeczeństwie. Walczymy o pracę dla każdego, o powszechną edukację oraz przeciwko ubóstwu. Nie zgadzamy się na nierówne traktowanie, niezależnie od płci, pochodzenia, koloru skóry, itd.

Państwo opiekuńcze

Chcemy pójść tą samą drogą co silne partie socjaldemokratyczne z Europy Północnej, zwłaszcza ze Skandynawii, które uformowały się ze związków zawodowych. Chcemy wzmocnić państwo opiekuńcze oraz przywileje socjalne.

Rynek – służący, nie gospodarz.

Gospodarka rynkowa ze zdrową konkurencją sprawdziła sie dobrze na rynku pracy i w biznesie. Rynek ma służyć, nie wymagać. Władza powinna zagwarantować podstawowe usługi, stworzyć inwestorom zdrowe pole do konkurencji oraz naciskać na podniesienie znaczenia kultury i edukacji. Bogactwa naturalne w posiadaniu państwa to najkorzystniejsze rozwiązanie dla narodu, który w ten sposób najbardziej na tym zyska.

Kobiety – polityka prorodzinna

Sojusz kładzie nacisk na równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Zadaniem priorytetowym jest stworzyć jak najlepsze warunki do życia dzieciom i ich rodzinom. Chcemy również, aby seniorzy otrzymywali dobrą emeryturę oraz właściwą opiekę, by móc cieszyć się z jesieni życia oraz dzielić się ze społeczeństwem swoimi doświadczeniami.

W zgodzie ze środowiskiem

Świadomość ekologiczna ostatnich dziesięcioleci dobrze wkomponowuje się w politykę socjaldemokratów. Chcemy chronić piękną i wyjątkową naturę islandzką. Wszyscy mieszkańcy Ziemi powinni wspólnie działać przeciwko globalnemu ociepleniu.

Relacje międzynarodowe – członkowstwo w Unii Europejskiej

Sojusz kładzie nacisk na współpracę międzynarodową w dziedzinach biznesu, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, kultury, edukacji oraz chce wykorzystać możliwości wszystkich narodów w walce z ubóstwem. Islandia powinna prowadzić ambitną politykę we współpracy międzynarodowej dla krajów rozwijających się, m.in. wykorzystywać cenną wiedzę specjalistyczną w zakresie rybołóstwa i energetyki. Domagamy się narodowego referendum w sprawie kontynuacji rozmów członkowskich z Unią Europejską.

Witamy

My, socjaldemokraci, uważamy doświadczenie i wiedzę imigrantów za bardzo ważne dla całego społeczeństwa. Wielu Islandczykó pracowało, uczyło się i było imigrantami w innych krajach, dzięki temu znają plusy i minusy takiego podziału. Nie zapominajmy, że wszyscy jesteśmy imigrantami na Islandii, jedyna rówżnica to od kiedy! Samfylkingin wita serdecznie imigrantów i obcokrajowców w islandzkiej polityce.