Jafnaðarstefna í efnahags- og atvinnumálum

Framsýn og ábyrg efnahagsstefna er ein af undirstöðum jafnaðarstefnunnar

Jafnaðarstefna í efnahags- og atvinnumálum

Græn uppbygging

Markmið Samfylkingarinnar um fulla atvinnu og efnahagslega endurreisn helst í hendur við stefnu okkar um græna umbyltingu í íslensku atvinnulífi. Hamfarahlýnun af mannavöldum kallar á stórtækar aðgerðir strax og nýja hugsun á öllum sviðum samfélagsins.

Samfylkingin vill að Ísland fylgi fordæmi annarra norrænna ríkja og stofnaður verði grænn fjárfestingarsjóður í opinberri eigu sem leiti samstarfs við einkafjárfesta og sveitarfélög um allt land um uppbyggingu loftslagsvænnar atvinnustarfsemi og græns iðnaðar og þjónustu. Dæmi um verk­efni sem slíkur sjóður gæti liðkað fyrir er fram­leiðsla á líf­rænu elds­neyti, þróun tækni­lausna til föng­unar og förg­unar kolefn­is og upp­bygg­ing iðn- og auð­linda­garða þar sem virði hreinnar orku er hámark­að. Endurskoða þarf raforkulög með hliðsjón af þessum markmiðum. Aðgengi að orku og innviðum um allt land þarf að vera tryggt.

Samhliða þessu vill Samfylkingin ráðast í stóreflingu almenningssamgangna, meðal annars með því að flýta Borgarlínu og styrkja landsbyggðarstrætó, í hröðun orkuskipta í samgöngum og iðnaði og í kraftmikið átak í landgræðslu, skógrækt og endurheimt votlendis. Bæta þarf nýtingu úrgangs og koma skikkan á frárennslismál um allt land. Í núverandi árferði er jafnframt skynsamlegt að ríkissjóður hafi milligöngu um hagstæðar lánveitingar til sveitarfélaga vegna loftslagsvænna fjárfestinga í nærsamfélaginu.

Með þessum aðgerðum vill Samfylkingin styðja við vistvæna atvinnuuppbyggingu, auka framleiðslugetu þjóðarbúsins til langframa og renna nýjum grænum stoðum undir verðmætasköpun á Íslandi. Markmiðið er að skapa verðmæt störf, styrkja innviði landsins, auka umsvif í efnahagslífinu og tryggja að viðspyrnan eftir efnahagsáhrif heimsfaraldursins samræmist heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.