Menntun og menning er afl til félagslegs hreyfanleika og forsenda skapandi samfélags

Samfylkingin vill efla menntun á öllum skólastigum og ávallt þurfi að gæta að því að jafnrétti til náms sé tryggt á Íslandi.

Bestu skólakerfi heims eru þau sem leggja áherslu á jöfnuð þannig að félagsleg og fjárhagsleg staða nemenda hafi ekki áhrif á möguleika þeirra til góðrar menntunar.

Efla verður hlutverk LÍN sem félagslegs jöfnunarsjóðs og að styrkjakerfi lánasjóðsins gagnist ekki fyrst og fremst þeim sem betur eru settir á kostnað þeirra sem mest þurfa á styrk að halda.

Samfylkingin leggur áherslu á að:

 • Styrkjakerfi að norrænni fyrirmynd, þar sem hluti láns fellur niður að námi loknu verði tekið upp.
 • Vextir af lánum haldist lágir og ekki verði fallið frá tekjutengingu afborgana.
 • Ekki verði sett takmörk á aldur lánþega.
 • Útborgun lána verði mánaðarlegar greiðslur í stað eingreiðslna.
 • Skilyrði um lánshæfi stúdenta verði endurskoðuð með tilliti til jafnréttis til náms.
 • Frítekjumark námsmanna hækki í samræmi við launaþróun.
 • Grunnframfærsla námsmanna miðist við 100% af grunnviðmiði neysluviðmiða Velferðarráðuneytisins og hún haldi í við launaþróun.
 • Framfærsla íslenskra námsmanna erlendis verði endurskoðuð með það að markmiði að bæta kjör þeirra.
 • Stuðningur við fjölskyldufólk í námi verði aukinn og framfærsla barna tryggð óháð námsframvindu foreldra.
 • Lágmarks námsframvindu kröfur verði lækkaðar aftur í 18 ECTS einingar
 • Lánasjóðnum verði tryggt fjármagn til að geta staðið undir fullnægjandi þjónustu við skjólstæðinga sína.
 • Lög um Lánasjóðinn verði einungis endurskoðuð að höfðu samráði við hagsmunasamtök námsmanna.