Menntakerfi sem tryggir öllum tækifæri

er lykilþáttur í samfélagssýn jafnaðarmanna

Menntakerfi sem tryggir öllum tækifæri

Með námi við hæfi opnast dyr sem áður voru lokaðar. Góð menntun veitir lífsfyllingu og eflir sjálfstraust auk þess að skapa kjörskilyrði fyrir samfélag víðsýni og lýðræðis. Við tökumst á við stærstu viðfangsefni samtímans með þekkingu og vísindi að vopni.

Háskólar og rannsóknir – aflvaki félagslegs hreyfanleika

Kraftmiklir háskólar eru lykillinn að því að skapa samfélag jöfnuðar og þekkingar á Íslandi. Háskólamenntun er afl til félagslegs hreyfanleika. Bakgrunnur, fjárhagur og félagsleg staða fólks á ekki að koma í veg fyrir að það afli sér menntunar. Efla þarf fjárhagslegt stuðningskerfi námsmanna, húsnæðiskerfi og þjónustu við nemendur innan háskólanna þannig að fjárhagur og félagsleg staða komi ekki í veg fyrir að fólk sæki sér háskólamenntun.

Hátt menntastig þjóðarinnar er lykillinn að aukinni framleiðni og bættum lífskjörum til lengri tíma. Rannsóknir í háskólum eru gangvirki nýsköpunar innan skólanna og utan. Samfylkingin leggur áherslu á að opinber fjárframlög á hvern háskólanema nái meðaltali norrænu ríkjanna þannig að fjármögnun háskóla standist alþjóðlegan samanburð. Við viljum að gerðar séu ríkar kröfur um framþróun í kennsluháttum og kennslumati íslenskra háskóla í takti við það sem best gerist í heiminum.

Samfylkingin vill að ríkið styðji með markvissum hætti við uppbyggingu öflugra klasa um land allt þar sem atvinnulíf og menntastofnanir mætast með gagnkvæmum ávinningi. Til að ná sem bestum árangri er mikilvægt að móta framsækna atvinnustefnu fyrir Ísland allt. Við viljum vinna áfram að uppbyggingu Vísindaþorps í Vatnsmýrinni í víðtæku samstarfi ríkisins við Reykjavíkurborg, Landspítala, háskóla, stúdentahreyfingar og þekkingarfyrirtæki. Vísindaþorpið hefur þegar reynst mikil lyftistöng fyrir nýsköpunar- og þekkingariðnaðinn og framfaraskref fyrir háskólastigið á Íslandi.

Samfylkingin vill tryggja Listaháskóla Íslands framtíðarhúsnæði sem allra fyrst, bæta aðgengi að framhaldsnámi í listum og búa þannig um hnútana að skólagjöld við Listaháskólann séu ekki hærri en skráningargjöld Háskóla Íslands.

Tryggja þarf að fólk af erlendum uppruna með háskólamenntun geti fengið menntun sína metna á Íslandi en jafnframt að nemendum með annað móðurmál en íslensku bjóðist sem fjölbreyttast háskólanám á Íslandi.