Menntakerfi sem tryggir öllum tækifæri

er lykilþáttur í samfélagssýn jafnaðarmanna

Menntakerfi sem tryggir öllum tækifæri

Með námi við hæfi opnast dyr sem áður voru lokaðar. Góð menntun veitir lífsfyllingu og eflir sjálfstraust auk þess að skapa kjörskilyrði fyrir samfélag víðsýni og lýðræðis. Við tökumst á við stærstu viðfangsefni samtímans með þekkingu og vísindi að vopni.

Öflugt íþrótta- og tómstundastarf

Öll börn eiga að hafa möguleika á að stunda faglegt íþrótta- og tómstundastarf og listnám utan skólatíma óháð fjárhag foreldra þeirra. Skipulagt íþrótta- og tómstundastarf hefur víðtækt forvarnargildi og stuðlar að betri líðan, jákvæðum samskiptum, sterkari sjálfsmynd og auknum námsárangri. Við viljum þróa áfram og efla frístundastyrki og að staðið verði við fyrirheit um sérstaka styrki til tekjulágra foreldra. Þá er mikilvægt að stuðla að aukinni þátttöku fatlaðra barna og barna með annað móðurmál en íslensku í frístundastarfi.

Samfylkingin vill gæta jafnræðis í fjárveitingum til íþróttastarfs stúlkna og drengja og styðja við aðgerðir til að auka aðgengi barna og ungmenna úr jaðarhópum að íþrótta- og tómstundastarfi. Styrkja þarf félög ungmenna í sessi og stofna framkvæmdasjóð ungmenna til að fjármagna verkefni sem ungt fólk stendur að.

Samfylkingin vill stofna launasjóð fyrir íslenskt afreksíþróttafólk í samstarfi við Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og sérsambönd þess. Mikilvægt er að gera afreksíþróttafólki á Íslandi kleift að stunda íþrótt sína án þess að fara á mis við þau félagslegu réttindi sem launafólk nýtur á vinnumarkaði.