Borgarlína – kolefnishlutlaust Ísland með fjölda atvinnutækifæra

Ályktun aðalfundar SffR 2021

Borgarlína og markviss þétting byggðar á höfuðborgarsvæðinu eru stórtækustu og metnaðarfyllstu aðgerðir íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum hingað til. Samfylkingin í Reykjavík hefur frá upphafi veitt þessum verkefnum forystu af miklum myndugleik. Með Græna planinu hefur borgarstjórn Reykjavíkur ennfremur vísað veginn um það hvernig standa má að efnahagslegri endurreisn í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru og ráðast um leið í kraftmikla græna uppbyggingu. Græna planið er sóknaráætlun sem leggur línurnar í fjármálum, fjárfestingu og grænum lykilverkefnum, sóknaráætlun sem byggist á Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun með skýrri framtíðarsýn um kolefnishlutlaust borgarsamfélag.

Fjölga þarf störfum og leggja grunn að umhverfisvænni umbyltingu efnahagslegrar starfsemi í landinu. Ýta þarf kröftuglega undir breyttar ferðavenjur með aðgengilegum, raunhæfum vistvænum valkostum í samgöngum og stuðla þannig að kolefnishlutlausu Íslandi.

Það er löngu tímabært að ríkisstjórn Íslands og önnur stjórnvöld sýni sama stórhug í loftslagsmálum og borgarstjórn Reykjavíkur hefur gert undir forystu Samfylkingarinnar. Þrátt fyrir fögur fyrirheit hefur lítill árangur náðst á sviði loftslagsmála á landsvísu. Þá bólar enn ekkert á markvissum aðgerðum af hálfu ríkisstjórnarinnar til að fjölga störfum í dýpstu atvinnukreppu á Íslandi frá upphafi mælinga.

Næsta haust verður kosið til Alþingis. Í kjölfarið er nauðsynlegt að mynduð verði græn félagshyggjustjórn sem fer ábyrgu leiðina að grænni framtíð þar sem tekið er á loftslagsvánni og fjöldaatvinnuleysi í landinu, jöfnum höndum og af þeirri festu sem til þarf þar sem engin er undanskilin. Framlag til þeirrar stjórnarstefnu má finna í stefnuskjali þingflokks Samfylkingarinnar um Ábyrgu leiðina, auk Græna plansins í höfuðborginni.

Samþykkt á aðalfundi Samfylkingarfélagsins í Reykjavík í Sóltúni 26 og á Zoom-appinu 25. febrúar 2021.