Saman náum við árangri

Málefnastarfið – vertu með!

Málefnastarf Samfylkingarinnar miðar að því að bæta íslenskt samfélag. Í málefnanefndum Samfylkingarinnar er stefna flokksins mótuð milli landsfunda.

Sjá nánar
Jafnaðarstefna í efnahags- og atvinnumálum:

Efnahagslíf sem virkar

Grunnur góðs efnahags og lífskjara almennings í velferðarríkinu hvílir á arðsömu atvinnulífi, skilvirku mennta- og velferðarkerfi og verðmætasköpun sem byggir á hugviti og hagnýtingu landsins gæða í þágu alls almennings.

Jafnaðarstefna í byggðaþróun og samgöngum:

Samgöngumál eru byggðamál

Við vinnum að sameiginlegum hagsmunum og auknum samhljómi meðal landsmanna á grundvelli jafnvægis og gagnkvæmrar virðingar.

Jafnaðarstefna í velferðarþjónustu :

Sterk almenn velferðarþjónusta

Jöfnuður og góð velferðarþjónusta fyrir alla er grunnurinn að réttlátu samfélagi sem skapar öryggi og efnahagslegan stöðugleika.

Grænt, náttura, umhverfi, bíll, vegur
Jafnaðarstefna í náttúruvernd, loftslags- og umhverfismálum :

Tökum umhverfismálin alvarlega

Loftslagsváin er mesta ógnin sem mannkynið stendur nú frammi fyrir. Grípa þarf til alvöru aðgerða, skapa um þær samstöðu meðal þjóðarinnar og veita þeim sterka pólitíska forystu.

Skóli, velferð, menntun
Jafnaðarstefna í menntamálum:

Menntakerfi sem tryggir öllum tækifæri

Með námi við hæfi opnast dyr sem áður voru lokaðar. Samfylkingin beitir sér fyrir jöfnum tækifærum allra til náms. Menntastofnanir eiga að vera aðgengilegar, vettvangur þar sem enginn hópur er skilinn eftir

Jafnaðarstefna í menningarmálum:

Menningarlíf og skapandi greinar

Gróskumikið menningarlíf þroskar einstaklinginn og styrkir samfélagið. Á Íslandi búum við að fjölskrúðugu menningarlífi og njótum sköpunarkrafts metnaðarfullra listamanna sem miðla listsköpun sinni um land allt og út um allan heim. Við erum stolt af því að eiga fjölda fulltrúa á sviði menningar og lista sem eru í fremstu röð á heimsvísu.

Ísland í samfélagi þjóðanna :

Ísland í samfélagi þjóðanna

Lykill að farsæld þjóðar felst í nánum samskiptum við aðrar þjóðir, ekki síst innan Evrópu. Við viljum nána og góða samvinnu Íslands við önnur lýðræðisríki og virka þátttöku Íslendinga innan alþjóðasamfélagsins