Saman náum við árangri

Velferð:

Jöfnum lífskjör og tryggjum öllum jöfn tækifæri

Jöfnuður og góð velferðarþjónusta fyrir alla er grunnurinn að réttlátu samfélagi sem skapar öryggi og efnahagslegan stöðugleika. Með því að tryggja öllum aðgang að heilbrigðisþjónustu, menntun og félagsþjónustu, óháð efnahag og búsetu, dregur það úr áhrifum stéttaskiptingar og veitir fleirum tækifæri til fullrar þátttöku í samfélaginu.

Umhverfismálin:

Tökum umhverfismálin alvarlega

Loftslagsváin er mesta ógnin sem mannkynið stendur nú frammi fyrir. Loftslagsbreytingar eru ekki aðeins umhverfismál, heldur snerta allt samfélagið með einum eða öðrum hætti. Grípa þarf til alvöru aðgerða, skapa um þær samstöðu meðal þjóðarinnar og veita þeim sterka pólitíska forystu.

Atvinna fyrir alla:

Fjölbreytt atvinna og öruggir vinnustaðir

Atvinnutækirfæri þurfa að vera fjölbreytt og vinnustaðir öruggir fyrir þá sem þar starfa. Girða þarf fyrir félagsleg undirboð og tryggja að réttindi og laun allra sem vinna hér á landi séu í samræmi við kjarasamninga og lög. Fjölbreytt atvinnulíf er leiðin að góðu og hamingjusömu samfélagi. Finna þarf nýjar leiðir til þess að tryggja öllum störf við hæfi og mannsæmandi líf.

Alþjóðamál:

Lykill að farsæld þjóðar felst í nánum samskiptum við aðrar þjóðir, ekki síst innan Evrópu

Við viljum nána og góða samvinnu Íslands við önnur lýðræðisríki og virka þátttöku Íslendinga innan alþjóðasamfélagsins

Öflug velferðarþjónusta er forsenda góðs samfélags og verðmætasköpunar því án heilbrigðs fólks og samfélags starfa engin fyrirtæki.

Heiða Björg Hilmisdóttir Varaformaður Samfylkingarinnar

Sjá nánar
Heilbrigt efnahagslíf:

Efnahagslíf sem virkar

Grunnur góðs efnahags og lífskjara almennings í velferðarríkinu hvílir á arðsömu atvinnulífi, skilvirku mennta- og velferðarkerfi og verðmætasköpun sem byggir á hugviti og hagnýtingu landsins gæða í þágu alls almennings.

Mennta- og menningarmál:

Fjölbreytt og blómlegt menntakerfi fyrir alla sem vilja

Bestu skólakerfi heims eru þau sem leggja áherslu á jöfnuð þannig að félagsleg og fjárhagsleg staða nemenda hafi ekki áhrif á möguleika þeirra til góðrar menntunar.