Menntakerfi sem tryggir öllum tækifæri

er lykilþáttur í samfélagssýn jafnaðarmanna

Menntakerfi sem tryggir öllum tækifæri

Með námi við hæfi opnast dyr sem áður voru lokaðar. Góð menntun veitir lífsfyllingu og eflir sjálfstraust auk þess að skapa kjörskilyrði fyrir samfélag víðsýni og lýðræðis. Við tökumst á við stærstu viðfangsefni samtímans með þekkingu og vísindi að vopni.

Framhaldsskólar – menntun fyrir alla

Samfylkingin vill gera framhaldsskólum landsins kleift að bjóða menntun og tækifæri fyrir alla. Við boðum framsækna atvinnustefnu fyrir Ísland allt sem tekur til menntunarkosta vítt og breitt um landið. Mikilvægt er að framhaldsskólar geti uppfyllt menntunarþörf í öllum landshlutum, hvort sem er í bóknámi eða starfsnámi, en jafnframt er æskilegt að þeir hafi svigrúm til að marka sér sérstöðu þannig að fjölbreyttar námsleiðir bjóðist. Þess vegna leggjum við áherslu á að styðja við nýsköpun og þróunarstarf í framhaldsskólum.

Jafnaðarmenn beita sér gegn efnahagslegri og félagslegri aðgreiningu milli framhaldsskóla. Efnalitlum nemendum á að bjóða styrki til að geta stundað framhaldsskólanám líkt og tíðkast annars staðar á Norðurlöndum. Við leggjum áherslu á að efla stoðþjónustu á framhaldsskólastigi, svo sem sálfræðiþjónustu og náms- og starfsráðgjöf. Einnig viljum við auka samstarf framhaldsskóla og sveitarfélaga um velferð nemenda og upplýsingagjöf fyrir nemendur sem þarfnast sérstaks stuðnings og þjónustu af félagslegum, andlegum og líkamlegum toga.

Samfylkingin vill efla iðnnám, verkmenntun og starfsþjálfun í landinu og við styðjum viðleitni til að vinna gegn hefðbundinni kynjaskiptingu og kynjaðri menningu í starfsnámi. Með bættri umgjörð um vinnustaðanám má draga úr brotthvarfi meðal nemenda í starfsnámi. Mikilvægt er að forvarnir og inngrip vegna brotthvarfs úr framhaldsskólum taki mið af mismunandi þörfum ólíkra hópa sem eru í brotthvarfshættu. Slíkar aðgerðar verða að byggjast á nýjustu rannsóknum um brotthvarfsnemendur.

Tækniframfarir samtímans kalla á sveigjanleika í framboði menntunar. Við viljum styrkja svigrúm framhaldsskóla til að þróa sí- og endurmenntun fyrir öll aldursskeið. Loks vill Samfylkingin að fólki sem ekki hefur íslensku að móðurmáli bjóðist íslenskukennsla sem er ódýr eða gjaldfrjáls, aðgengileg á fjölbreyttu formi og hentar vinnandi fólki. Þar geta framhaldsskólar um landið lagt sitt af mörkum.