Tillögurnar okkar í COVID-19

Samfylkingin hefur lagt fram lausnir á Alþingi fyrir heimili og fyrirtæki

Samfylkingin hefur lagst á árarnar með stjórnvöldum við að greiða málum ríkisstjórnarinnar í tengslum við Covid-19 leið í gegnum þingið. Við höfum unnið þessi mál í nefndum í góðri samvinnu við þingmenn stjórnarmeirihlutans, sem að vísu hafa ekki samþykkt sumar breytingatillögur okkar. Hér fyrir neðan má finna yfirlit yfir þær tillögur sem Samfylkingin hefur lagt fram á Alþingi í tenglsum við efnahagslegar afleiðingar COVID-19.

Hærri atvinnuleysisbætur

 • Atvinnuleysisbætur hækki úr 289.510 kr. í 314.720 kr.
 • Hlutfall tekjutengdra atvinnuleysisbóta af meðaltali heildarlauna hækki tímabundið úr 70% í 100%
 • Framfærsla með hverju barni hækki um 50% (samþykkt)

Námsmenn og heimsfaraldurinn

 • Námsmönnum tryggður réttur til atvinnuleysisbóta í sumar
 • Aðgengi námsmanna að geðheilbrigðisþjónustu verði bætt
 • Starfsnám iðnnema verði tryggt með auknu fjármagni
 • Menntastofnunum verði gert kleift að taka við fleiri nemendum

Sveitarfélög og COVID-19

 • Aukið fjármagn til sóknaráætlana landshluta
 • Framkvæmdasjóður aldraðra verði styrktur
 • Byggðar verði fleiri almennar leiguíbúðir
 • Átak verði gert í íslenskukennslu atvinnuleitenda af erlendum uppruna

Aukin fjárfesting

 • Hærri álagsgreiðslur til framlínufólks, óháð vinnustað
 • Aukið fjármagn í nýsköpun, sprotastarfsemi og tækniþróun
 • Aukið fjármagn í verklegar framkvæmdir um allt land
 • Fjölgun listamannalauna og stórsókn í kvikmyndagerð
 • Aukið fjármagn til SÁÁ og íþróttamála
 • Hærri greiðslur til eldri borgara, öryrkja og fjölskyldna langveikra barna
 • Aukið fjármagn til grænmetisræktar og skógræktar
 • Beinir styrkir til lítilla fyrirtækja
 • Aukinn stuðning til fjölmiðla
 • „Allir vinna“ nái til kvennastétta

Skilyrði fyrir stuðningi til fyrirtækja

 • Fyrirtæki með tengsl við skattaskjól fái ekki stuðning skattgreiðenda
 • Krafa um loftslagsbókhald og áætlun til næstu fimm ára um minni losun gróðurhúsalofttegunda
 • Fyrirtæki endurgreiði stuðning eftir því sem afkomubati leyfi
 • Þak á laun stjórnenda