Ályktun landsfundar

Ályktun landsfundar Samfylkingarinnar 3. og 4. júní 2016

Eitt samfélag fyrir alla er sýn okkar jafnaðarmanna. Samfélag sem byggir á jöfnuði, kvenfrelsi, umhverfis- og náttúruvernd, heilbrigðri samkeppni og mannréttindum, með áherslu á að allir hafi jöfn tækifæri til mannsæmandi lífs.

Birting Panamaskjalanna dregur vel fram að gera þarf róttækar breytingar á íslensku samfélagi til að jafna ábyrgð okkar allra á rekstri þess og tryggja heilbrigða samkeppni í atvinnulífinu. Við viljum skapa þróttmikið og sanngjarnt samfélag sem byggir á gegnsæi í ákvarðanatöku og almennum leikreglum. Því höfnum við því að ákveðnir hópar fái forgang umfram aðra við sölu opinberra eigna og úthlutun auðlinda líkt og viðgengist hefur hér á landi og leitt hefur til misskiptingar og vantrausts.

Samfylkingin byggir á traustum grunni hundrað ára starfi verkalýðshreyfingar og jafnaðarmanna á Íslandi sem á brýnna erindi við almenning en nokkru sinni fyrr. Jafnaðarstefnan hefur lagt grunn að velferðarsamfélögum Norðurlanda og skapað skýran valkost við nýfrjálshyggju sem hefur leitt til vaxandi misskiptingar, siðrofs og vantrúar á stjórnvöld og stjórnmál víða um heim.

Við jafnaðarmenn viljum gera mikilvægar breytingar á íslensku samfélagi svo þessi markmið megi nást.

 

Jöfnuður og lífskjör
• Við viljum að arðurinn af nýtingu auðlinda fari til þjóðarinnar.
• Við viljum raunverulegt jafnrétti til náms. Við viljum taka upp námsstyrkjakerfi en höfnum aðgerðum sem minnka jöfnuð, svo sem afnám tekjutengingar og hækkun vaxta.
• Við viljum tryggja öllum öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði og fjölga valkostum sem mæta þörfum ungs fólks líkt og Reykjavíkurborg er að gera.
• Við viljum almennar og ótekjutengdar barnabætur handa öllum börnum.
• Við viljum afnema skerðingar og tekjutengingar í almannatryggingakerfinu svo kerfið verði réttlátara.
• Við viljum meiri mannvirðingu í velferðarkerfinu
• Við viljum útrýma fátækt barna.
• Við viljum lengra fæðingarorlof og að við lok þess komist öll börn á leikskóla.
• Við viljum ljósleiðaratengingu í allar byggðir landsins.

 

Heilbrigðiskerfi og opinber þjónusta
• Við viljum gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu.
• Við viljum efla heilsugæsluna sem grunnþátt í íslensku heilbrigðiskerfi.
• Við viljum betra aðgengi að geð- og sálfræðiþjónustu með áherslu á börn og ungt fólk.
• Við viljum hefja byggingu nýs Landspítala við Hringbraut án tafar.
• Við viljum að vel sé búið að öldruðum og öryrkjum.
• Við viljum lögfesta notendastýrða persónubundna aðstoð.

 

Stjórnarskrá og fjármálakerfi
• Við viljum breyta stjórnarskránni á grundvelli tillagna stjórnlagaráðs sem meirihluti studdi í þjóðaratkvæðagreiðslu.
• Við viljum jafna vægi atkvæða meðal landsmanna.
• Við viljum breyta íslenska fjármálakerfinu og aðskilja viðskiptabanka- og fjárfestingabankastarfsemi.
• Við viljum gera Landsbankann að þjóðarbanka.
• Við viljum endurreisa Þjóðhagsstofnun.