Stöndum vörð um vinnu, velferð og heilbrigði landsmanna!

Oddný G. Harðardóttir þingmaður Samfylkingarinnar í efnahags og viðskiptanefnd lagði fram nefndarálit í gær við frumvarp ríkisstjórnarinnar um frestun gjalddaga. Samfylkingin studdi frumvarpið svo langt sem það nær, en benti á að fleira þarf að koma til. Samfylkingin leggur þunga áherslu á að fleiri aðgerðir fylgi í kjölfarið og sem fyrst, ekki einungis til að styðja við rekstur fyrirtækja í landinu heldur einnig rekstur heimila.

Samfylkingin leggur til að eftirfarandi aðgerðir verði metnar strax :

  1. Bankar í eigu ríkisins komi til móts við fyrirtæki með aðgengi að lánum og greiðslufrestum. Hugsanlega getur ríkið beitt eigendastefnu til að hafa áhrif á þá stöðu.
  2. Sérstakur sjóður verði settur á fót til að tryggja sjálfstætt starfandi fólki sem missir vinnu vegna minni eftirspurnar, veikinda eða einangrunar tekjur á meðan ástandið varir.
  3. Fólki verði auðveldað að endurfjármagna húsnæðislán til að lækka greiðslubyrði heimila.
  4. Atvinnulausum verði veittur frestur til að greiða vexti og afborganir af húsnæðislánum.
  5. Hækka atvinnuleysisbætur.
  6. Tryggingagjald verði lækkað meira einkum hjá litlum fyrirtækjum.
  7. Skoðað verði að fresta einnig greiðslu á virðisaukaskatti 5. apríl.
  8. Ráðist verði í opinberar fjárfestingar sem skapa fjölbreytt störf, fyrir konur og karla með mismunandi menntun og bakgrunn. Lögð verði sérstök áhersla á grænar fjárfestingar og uppbyggingu í heilbrigðisþjónustu.
  9. Fjármagn til rannsókna, þróunar og nýsköpunar verði stóraukið.
  10. Fjármagni verði beint til skóla og símenntunar til að gefa fólki tækifæri á að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði á meðan hagkerfið tekur við sér.

Þessar aðgerðir og margar fleiri koma til álita í glímunni við þær efnahagslegu áskoranir sem blasa við.

Stöndum vörð um vinnu, velferð og heilbrigði landsmanna!

Hér má lesa nefndarálitið:

https://www.althingi.is/altext/150/s/1125.html