Kallað eftir tilnefningum fyrir framboðslista Samfylkingarinnar í Reykjavík

Fréttatilkynning

Samfylkingin í Reykjavík hefur falið uppstillingarnefnd að ganga frá framboðslistum sínum fyrir næstu þingkosningar, meðal annars með hliðsjón af niðurstöðum úr könnun meðal félagsfólks um vænlega frambjóðendur. Notast verður við „sænsku leiðina“ og ekki verður því efnt til prófkjörs að þessu sinni.

Fulltrúaráð Samfylkingarfélaganna í Reykjavík, FSR, samþykkti á fundi sínum hinn 26. nóvember 2020 að uppstillingarnefnd stilli upp framboðslistum fyrir komandi alþingiskosningar án sérstaks prófkjörs (sjá samþykkt fundarins hér að neðan).

Í samþykktinni felst að kallað verður eftir tilnefningum frá flokksfélögum í Reykjavík, þar sem spurt er hvaða fólk þau vilja helst að skipi efstu sætin á listum Samfylkingarinnar í Reykjavík norður og suður. Að loknum tilnefningum fer fram könnun meðal flokksfólks í Reykjavík þar sem merkja skal við þá einstaklinga sem þátttakanda hugnast best af þeim sem tilnefnd eru. Ekki verður gefið vægi með tölum heldur notuð jafngild kjörmerki (x eða álíka). Niðurstöður könnunarinnar verða ekki birtar opinberlega en uppstillingarnefnd hefur þær hliðsjónar í sinni vinnu. Þessi aðferð hefur verið kölluð „sænska leiðin“ og hefur verið notuð hjá systurflokki okkar í Svíþjóð.

Uppstillingarnefnd er falið að setja saman sigurstranglega framboðslista vegna alþingiskosninga 2021 fyrir bæði Reykjavíkurkjördæmin.

Miðað er við að tilnefningum og könnun ljúki fyrir jól og að framboðslistarnir verði tilbúnir snemma næsta árs.

30/11 kl. 14:00 Tilnefningar byrja að berast

10/12 kl. 12:00 Félagaskrá lokar fyrir könnun

14/12 kl. 12:00 Könnun opnar

20/12 kl. 24:00 Könnun lokar

f.h. stjórnar FSR

Hörður J. Oddfríðarson

Formaður stjórnar FSR

Sími: 7706067 - [email protected]  

TILLÖGUR STJÓRNAR FSR UM HVERNIG VALIÐ SKULI Á  FRAMBOÐSLISTA SAMFYLKINGARINNAR Í REYKJAVÍKURKJÖRDÆMUNUM FYRIR ALÞINGISKOSNINGAR 2021

Samþykkt fundar FSR 26. nóvember 2020 um hvernig valið skuli á  framboðslista Samfylkingarinnar í Reykjavíkurkjördæmunum fyrir alþingiskosningar 2021

Stilla skal upp framboðslistum í Reykjavík fyrir alþingiskosningarnar í september 2021 (eða fyrr) í samræmi við lög FSR og reglur flokkstjórnar Sf (grein 3.4) og í samræmi við þær reglur sem koma hér á eftir (sænska leiðin).

Gæta skal sérstaklega að því að félagar sem heyra undir aðildarfélög FSR geti komið að vali frambjóðenda.

Samkvæmt lögum FSR er stjórn FSR jafnframt uppstillingarnefnd og ber henni að fara að þessum reglum.

Uppstillingarnefnd er falið að setja saman sigurstranglega framboðslista vegna alþingiskosninga 2021, fyrir Reykjavíkurkjördæmi norður og suður, og leggja þá fyrir allsherjarfund FSR til samþykktar eigi síðar en 20. febrúar 2021.

Hvernig standa skal að uppstillingunni:

1)     Kallað er eftir tilnefningum um frambjóðendur á framboðslista Samfylkingarinnar frá flokksbundnu Samfylkingarfólki í Reykavík.

2)     Haft er samband við þá sem tilnefndir eru og fengin staðfesting á vilja þeirra til þátttöku.

3)     Útbúinn er listi með myndum og lágmarksupplýsingum yfir alla hina tilnefndu sem staðfest hafa vilja sinn til þátttök, hann sendur með rafrænum hætti til flokksfólks í Reykjavík og kallað eftir vilja flokksmanna. Könnunina skal framkvæma þannig að beðið verður um að merkja (óraðað) við allt að 10 af þeim sem tilnefndir eru.

4)     Halda skal trúnað um niðurstöður einstaklinga í könnuninni og niðurstöður könnunarinnar eru ekki bindandi fyrir uppstillingarnefnd á neinn hátt. Samið verður við fyrirtækið Outcome um framkvæmd könnunarinnar.

5)     Uppstillingarnefnd fær lista í starfrófsröð yfir niðurstöðuna þar sem listinn er flokkaður á eftirfarandi hátt: Þeir 5 sem fá flestar merkingar saman í hóp, næstu 5 saman í hóp o.s.frv. Nefndin tekur mið af niðurstöðum könnunarinnar í vinnu sinni en er jafnframt heimilt að bæta við nöfnum.

6)     Þegar uppstillingarnefnd hefur náð saman um tillögu að þremur efstu frambjóðendum á hvorum lista er nefndinni heimilt að kalla þá inn í vinnu við að fullbúa listana. Frambjóðendur teljast ekki kjörnir í uppstillingarnefnd og hafa ekki atkvæðisrétt við úrlausn ágreiningsmála.

7)     Uppstillingarnefnd skal raða listum fyrir bæði kjördæmi saman í samræmi við reglur Samfylkingarinnar um fléttulista og lög FSR

8)     Uppstillingarnefnd skal skila af sér fullbúnum framboðslistum til allsherjarfundar FSR ekki síðar en 20. febrúar 2021.

9)     Allsherjarfund má halda rafrænt ef sóttvarnir eru á þann veg ekki verður mögulegt að koma á fundi í raunheimum.

10)   Uppstillingarnefnd er heimilt að gera hverjar þær breytingar á lista sem þarf samkvæmt lögum og reglum og kjörstjórnir krefjast til að fullnægja kröfum um lögmæti framboðs.

11)   Uppstillingarnefnd getur breytt þessum reglum einróma ef tæknilegar ástæður krefjast.