Útrýmum fátækt

Oddný frétta banner

Á Íslandi, einu ríkasta ríki heims, þrífst fátækt. Þúsundir barna búa hér við sárafátækt.

Oddný,
Oddný G. Harðardóttir Alþingismaður

Nýjustu tölur eru frá árinu 2018 sem sýna að 9% íbúa búa við fátækt eða 31.400 einstaklingar og að um 20% leigjenda búi við fátækt. Einstæðir foreldrar á örorkubótum eru meðal þeirra verst settu.

Það má leiða að því góðar líkur að ástandið hafi ekki batnað á síðastliðnum fjórum árum. Það að lifa í stöðugum afkomuótta veldur kvíða, sálrænum erfiðleikum og félagslegri einangrun.

Fátækt fólk verður fyrir fordómum vegna þeirrar stöðu sem það er í. Börn sem alast upp við fátækt fá ekki sömu tækifæri og önnur börn. Mörg þeirra hafa ekki stuðning til að fara í framhaldsskóla og hafa ekkert til að hlakka til. Mörg þeirra búa við skaðleg hegðunarmynstur sem fylgja þeim út í lífið, hegðunarmynstur sem þau þurfa aðstoð sálfræðinga eða annars fagfólks við að rjúfa.

Rangar pólitískar ákvarðanir

Sveltistefna ríkisstjórnarinnar í heilbrigðis- og velferðarmálum kemur harðast niður á þeim sem helst þurfa á þjónustu og stuðningi ríkisins að halda. Stuðningur við barnafólk og húsnæðisstuðningur er skorinn við nögl og tekjuskerðingar grimmar.

Reyni fátækt fólk að vinna sig út úr vandanum er stuðningur skorinn niður á móti. Öryrkjar og aldraðir með litlar tekjur eiga allt sitt undir stjórnvöldum, að greiðslurnar sem þau fá frá hinu opinbera dugi fyrir mannsæmandi lífi. Svo er ekki nú um stundir vegna rangra pólitískra ákvarðana.

Vegna þess að stjórnarþingmenn hafa ítrekað fellt tillögur okkar jafnaðarmanna um hærri lífeyrisgreiðslur, hærri greiðslur til barnafjölskyldna, betri húsnæðisbætur og hafa ekki beitt sér fyrir því að á vinnumarkaði verði til fleiri hlutastörf fyrir fólk með skerta starfsgetu.

Ráðherrar og stjórnarþingmenn tala mikið um farsæld barna og snemmtæka íhlutun og allt það. Það er ekki nóg. Það þarf að grípa til aðgerða, fjármagna þær og útrýma fátækt á Íslandi.