Lög Samfylkingarinnar í Garðabæ

1. gr. Nafn félagsins er Samfylkingin í Garðabæ. Heimili þess og varnarþing er í Garðabæ. Félagið er aðili að Samfylkingunni jafnaðamannaflokkur Íslands á landsvísu.

2. gr. Tilgangur félagsins er að vera vettvangur jafnaðar- og félagshyggjufólks til umræðna, framboðs og ályktana í Garðabæ.

3. gr. Meginmarkmið félagsins eru:

• að vinna að og efla sjónarmið jafnaðar, félagshyggju og kvenfrelsis í samfélaginu

• að standa að virkri umræðu um þjóðmál og málefni Garðabæjar

• að standa fyrir framboði Samfylkingarinnar til bæjarstjórnar eitt sér eða í samvinnu við aðra og styðja framboð Samfylkingarinnar til Alþingis.

• Vinna eftir lögum Samfylkingarinnar, vísun í grein 3.02 í lögum Samfylkingarinnar.

4. gr. Rétt til aðildar eiga íbúar í Garðabæ með lögheimili í sveitarfélaginu sem samþykkja stefnu flokksins að standa fyrir framboði Samfylkingarinnar til bæjarstjórnar eitt sér eða í samvinnu við aðra og styðja framboð Samfylkingarinnar til og náð hafa 16 ára aldri. Félagsmenn í Samfylkingunni mega ekki vera aðilar að öðrum stjórnmálaflokki. Hver félagsmaður 18 ára og eldri hefur eitt atkvæði og ekki er hægt að greiða atkvæði í umboði annars. Kosningarétt og kjörgengi til stjórnar hafa þeir sem greitt hafa árgjald til félagsins 30 dögum fyrir aðalfund eða aðrar kosningar. Fullgildir félagsmenn eru þeir sem greiða árgjald.

5. gr. Stjórn félagsins skal skipuð 5 fulltrúum og þrí varamenn. Skal hún kjörin á aðalfundi til eins árs í senn, formaður skal kjörinn sérstaklega. Að öðru leyti skiptir hún með sér verkum. Stjórnarfundir teljast löglegir ef þeir eru boðaðir með minnst sólarhrings fyrirvara og meirihluti stjórnar er viðstaddur. Varamenn skal jafnan boða á stjórnarfundi og taka þeir sæti í forföllum aðalmanna. Varastjórn hefur málfrelsi og tillögurétt á stjórnarfundum.

6. gr. Stjórnin boðar til félagsfunda og skulu þeir boðaðir með minnst fimm daga fyrirvara. Þó er stjórn heimilt, við sérstakar aðstæður, að boða fund með skemmri fyrirvara, allt að þremur dögum. Stjórn er skylt að boða til félagsfundar ef minnst 10 fullgildir félagsmenn senda um það skriflegt erindi til stjórnar og tilgreina erindið. Tillögur fyrir fundinn skulu berast stjórn félagsins 7 dögum fyrir boðaðan félagsfund. Stjórn mun senda tillögur til félagsmanna til yfirlestra og kynningar.

7. gr. Aðalfundur fer með æðsta vald í félaginu. Aðalfund skal halda eigi síðar en 30. Apríl ár hvert og skal hann boðaður með að minnsta kosti viku fyrirvara, rafrænt og/eða bréflega. Sé fundurinn boðaður rafrænt skal hann jafnframt auglýstur í fjölmiðli.

1. gr. Nafn félagsins er Samfylkingin í Garðabæ. Heimili þess og varnarþing er í Garðabæ. Félagið er aðili að Samfylkingunni jafnaðamannaflokkur Íslands á landsvísu.

2. gr. Tilgangur félagsins er að vera vettvangur jafnaðar- og félagshyggjufólks til umræðna, framboðs og ályktana í Garðabæ.

3. gr. Meginmarkmið félagsins eru:

• að vinna að og efla sjónarmið jafnaðar, félagshyggju og kvenfrelsis í samfélaginu

• að standa að virkri umræðu um þjóðmál og málefni Garðabæjar

• að standa fyrir framboði Samfylkingarinnar til bæjarstjórnar eitt sér eða í samvinnu við aðra og styðja framboð Samfylkingarinnar til Alþingis.

• Vinna eftir lögum Samfylkingarinnar, vísun í grein 3.02 í lögum Samfylkingarinnar.

4. gr. Rétt til aðildar eiga íbúar í Garðabæ með lögheimili í sveitarfélaginu sem samþykkja stefnu flokksins að standa fyrir framboði Samfylkingarinnar til bæjarstjórnar eitt sér eða í samvinnu við aðra og styðja framboð Samfylkingarinnar til og náð hafa 16 ára aldri. Félagsmenn í Samfylkingunni mega ekki vera aðilar að öðrum stjórnmálaflokki. Hver félagsmaður 18 ára og eldri hefur eitt atkvæði og ekki er hægt að greiða atkvæði í umboði annars. Kosningarétt og kjörgengi til stjórnar hafa þeir sem greitt hafa árgjald til félagsins 30 dögum fyrir aðalfund eða aðrar kosningar. Fullgildir félagsmenn eru þeir sem greiða árgjald.

5. gr. Stjórn félagsins skal skipuð 5 fulltrúum og þrí varamenn. Skal hún kjörin á aðalfundi til eins árs í senn, formaður skal kjörinn sérstaklega. Að öðru leyti skiptir hún með sér verkum. Stjórnarfundir teljast löglegir ef þeir eru boðaðir með minnst sólarhrings fyrirvara og meirihluti stjórnar er viðstaddur. Varamenn skal jafnan boða á stjórnarfundi og taka þeir sæti í forföllum aðalmanna. Varastjórn hefur málfrelsi og tillögurétt á stjórnarfundum.

6. gr. Stjórnin boðar til félagsfunda og skulu þeir boðaðir með minnst fimm daga fyrirvara. Þó er stjórn heimilt, við sérstakar aðstæður, að boða fund með skemmri fyrirvara, allt að þremur dögum. Stjórn er skylt að boða til félagsfundar ef minnst 10 fullgildir félagsmenn senda um það skriflegt erindi til stjórnar og tilgreina erindið. Tillögur fyrir fundinn skulu berast stjórn félagsins 7 dögum fyrir boðaðan félagsfund. Stjórn mun senda tillögur til félagsmanna til yfirlestra og kynningar.

7. gr. Aðalfundur fer með æðsta vald í félaginu. Aðalfund skal halda eigi síðar en 30. Apríl ár hvert og skal hann boðaður með að minnsta kosti viku fyrirvara, rafrænt og/eða bréflega. Sé fundurinn boðaður rafrænt skal hann jafnframt auglýstur í fjölmiðli.

Fastir liðir aðalfundar skulu vera:

1. Skýrsla stjórnar.

2. Reikningar félagsins lagðir fram.

3. Skýrslur nefnda sem starfa á vegum félagsins.

4. Lagabreytingar.

5. Kosning stjórnar, formanns og 4 aðalmanna og 3 til vara.

6. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga.

7. Ákvörðun árgjalds.

8. Kosning fulltrúa í kjördæmisráðs.

9. Kosning valnefndar, sbr. 9.grein laga.

8. gr. Kjörnefnd fyrir sveitarstjórnarkosningar skal skipuð fimm fulltrúum og þremur til vara sem kjörnir eru á félagsfundi eigi síðar en 180 dögum.

9. gr. Valnefnd, skipuð þremur fulltrúum og tveim til vara. Hún tekur við framboðum til stjórnar og gerir tillögur um fólk í stjórn sbr. 5. gr. Sama á við um skoðunarmenn reikninga.

10. gr. Félagið skal fram til bæjarstjórnar-kosninga í Garðabæ eitt og sér eða í samvinnu við aðra og styðja framboð Samfylkingarinnar til Alþingis.Aðferð við val á framboðslista fer eftir Skuldbinandi reglum Flokksstjórnar Samfylkingarinnar um val á framboðslista. Efnt skal til prófkjörs eða kjörnefnd falið að móta tillögur um framboðslista til bæjarstjórnar eftir því sem félagsfundur ákveður. Kjörnefnd gengur frá tillögum um framboðslista sem lagður verður fyrir félagsfund.

11. gr. Á vegum félagsins skulu haldnir reglulegir bæjarmálafundir. Þeir skulu vera opnir öllum bæjarbúum. Umsjón með þeim fundum er í höndum bæjarmálaráðs. Bæjarmálaráð félagsins er skipað stjórn og varasmönnum félagsins, bæjarfulltrúum og varabæjarfulltrúum, nefndarmönnum og varamönnum þeirra. Oddviti bæjarfulltrúa stjórnar fundum bæjarmálaráðs.

12. gr. Félaginu verður einungis slitið ef tillaga þess efnis berst stjórn og skal hún þá kynnt félagsmönnum fyrir næsta aðalfund þess. Til þess að slíta félaginu þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða á tveimur fundum og skal sá fyrri þeirra vera aðalfundur. Eigi skal líða skemmri tími en 6 vikur milli funda og eigi lengri en 3 mánuðir. Eigum félagsins skal ráðstafa til greiðslu skulda þess og því sem eftir stendur skal ráðstafað til Samfylkingarinnar Jafnaðarmannaflokks Íslands.

13. gr. Lögum félagsins má aðeins breyta á aðalfundi. Tillögur að lagabreytingum skulu fylgja aðalfundarboði. Tillögur að lagabreytingum þarf að berast stjórn að minnsta kosti 14 dögum fyrir auglýstan aðalfund. Til að tillaga teljist samþykkt þarf hún að hljóta samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða.

14. gr. Sá sem segir sig úr Samfylkingunni er jafnframt að segja sig frá öllum trúnaðarstörfum fyrir félagið, þ.m.t. opinberum nefndarstörfum.

Samþykkt á aðalfundi Samfylkingarfélagsins í Garðabæ,

1. Skýrsla stjórnar.

2. Reikningar félagsins lagðir fram.

3. Skýrslur nefnda sem starfa á vegum félagsins.

4. Lagabreytingar.

5. Kosning stjórnar, formanns og 4 aðalmanna og 3 til vara.

6. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga.

7. Ákvörðun árgjalds.

8. Kosning fulltrúa í kjördæmisráðs.

9. Kosning valnefndar, sbr. 9.grein laga.

8. gr. Kjörnefnd fyrir sveitarstjórnarkosningar skal skipuð fimm fulltrúum og þremur til vara sem kjörnir eru á félagsfundi eigi síðar en 180 dögum.

9. gr. Valnefnd, skipuð þremur fulltrúum og tveim til vara. Hún tekur við framboðum til stjórnar og gerir tillögur um fólk í stjórn sbr. 5. gr. Sama á við um skoðunarmenn reikninga.

10. gr. Félagið skal fram til bæjarstjórnar-kosninga í Garðabæ eitt og sér eða í samvinnu við aðra og styðja framboð Samfylkingarinnar til Alþingis.Aðferð við val á framboðslista fer eftir Skuldbinandi reglum Flokksstjórnar Samfylkingarinnar um val á framboðslista. Efnt skal til prófkjörs eða kjörnefnd falið að móta tillögur um framboðslista til bæjarstjórnar eftir því sem félagsfundur ákveður. Kjörnefnd gengur frá tillögum um framboðslista sem lagður verður fyrir félagsfund.

11. gr. Á vegum félagsins skulu haldnir reglulegir bæjarmálafundir. Þeir skulu vera opnir öllum bæjarbúum. Umsjón með þeim fundum er í höndum bæjarmálaráðs. Bæjarmálaráð félagsins er skipað stjórn og varasmönnum félagsins, bæjarfulltrúum og varabæjarfulltrúum, nefndarmönnum og varamönnum þeirra. Oddviti bæjarfulltrúa stjórnar fundum bæjarmálaráðs.

12. gr. Félaginu verður einungis slitið ef tillaga þess efnis berst stjórn og skal hún þá kynnt félagsmönnum fyrir næsta aðalfund þess. Til þess að slíta félaginu þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða á tveimur fundum og skal sá fyrri þeirra vera aðalfundur. Eigi skal líða skemmri tími en 6 vikur milli funda og eigi lengri en 3 mánuðir. Eigum félagsins skal ráðstafa til greiðslu skulda þess og því sem eftir stendur skal ráðstafað til Samfylkingarinnar Jafnaðarmannaflokks Íslands.

13. gr. Lögum félagsins má aðeins breyta á aðalfundi. Tillögur að lagabreytingum skulu fylgja aðalfundarboði. Tillögur að lagabreytingum þarf að berast stjórn að minnsta kosti 14 dögum fyrir auglýstan aðalfund. Til að tillaga teljist samþykkt þarf hún að hljóta samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða.

14. gr. Sá sem segir sig úr Samfylkingunni er jafnframt að segja sig frá öllum trúnaðarstörfum fyrir félagið, þ.m.t. opinberum nefndarstörfum.

Samþykkt á aðalfundi Samfylkingarfélagsins í Garðabæ,