Reykjavík aðalfundur SffR

Aðalfundur Samfylkingarfélagsins í Reykjavík verður haldinn miðvikudaginn 5. febrúar 2020  kl. 20:00 í Orange húsinu Ármúla 4-6.

Dagskrá skv. lögum aðalfundar SffR

1.       Skýrsla stjórnar

2.       Samþykkt ársreiknings

3.       Skýrsla skoðunarnefndar

4.       Lagabreytingar

5.       Ákvörðun ársgjalds

6.       Kjör formanns

7.       Kjör annarra stjórnarmanna

8.       Kjör varamanna

9.       Kjör þriggja manna skoðunarnefndar

10.   Kjör í nefndir a) uppstillingarnefnd

11.   Önnur mál

Tillögur til lagabreytinga þurfa að hafa borist stjórn 2 vikum fyrir boðaðan aðalfund skv.  7. gr í netfangið [email protected] og skulu sendar út með öðrum fundargögnum minnst viku fyrir fund. Tillaga að lagabreytingum telst samþykkt fái hún 2/3 hluta greiddra atkvæða.

Á aðalfundi skal kjósa þriggja manna uppstillingarnefnd og einn til vara að tillögu fráfarandi stjórnar félagsins. Hlutverk nefndarinnar er að leggja fyrir aðalfund tillögur um frambjóðendur við kjör formanns, annarra stjórnarmanna, varamanna og skoðunarnefndarmanna. Tillögur uppstillingarnefndar skulu liggja fyrir á skrifstofu félagsins minnst viku fyrir aðalfund. Aðrar tillögur skulu berast skrifstofu félagsins minnst 2 sólarhringum fyrir boðaðan aðalfund í netfangið [email protected] 

Í von um að sjá ykkur sem flest. 

Fyrir hönd stjórnar SffR

Sara Björg Sigurðardóttir, formaður

 

Lög SffR