Sóltún 6 - 105 Rvk.

Aðalfundur Hallveigar

Aðalfundur Hallveigar UjR 2021 verður haldinn föstudagskvöldið 5. nóvember kl. 18:00 í Sóltúni 26, 105 RVK.

Vinsamlegast skráið ykkur á Aðalfundinn í gegnum surveymonkey hér: https://www.surveymonkey.com/r/YJTH97L?fbclid=IwAR0gZHnhBG74pN9YrxPBxCwP7Q8ngx9c7nbtzcC_x0M_RHf8vZtC71Ywat0


Dagskrá:
1. Fundarsetning
2. Kosning fundarstjóra og ritara aðalfundar
3. Skýrsla stjórnar og umræður
4. Skýrsla gjaldkera og umræður, ársreikningur samþykkur. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga fyrir 2021-22*
5. Lagabreytingar
6. Umræður og afgreiðsla ályktana
7. Kynning á frambjóðendum
8. Kosning í embætti: Forseti, fjórir - níu meðstjórnendur
9. Önnur mál
10. Fundarslit - Skálið með okkur eftir fundinn!
*Skoðunarmenn reikninga teljast ekki sem stjórnarmeðlimir Hallveigar.
Framboð skulu send á [email protected] fyrir lok dags 4. nóvember 2021.

Stjórnarseta í Hallveigu-UjR er til eins árs og er því óskað eftir framboðum í allar stöður: forseta félagsins, min. 4 - max. 9 meðstjórnendur.

Stjórn telst því fullskipuð með 5 stjórnarmeðlimi. Tekið skal fram að á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfundi skipta nýjir stjórnarmeðlimir með sér verkum og skipa minnst í stöðu varaforseta og gjaldkera.

Óskað er eftir framboðum í tvær stöður skoðunarmanna reikninga fyrir stjórnarárið 2021-22.
_____________________________________________
Annual Meeting 2021 of the Young Social Democrats in Reykjavik will be held 5 November 2021, Friday, at Sóltún 26, 105, Reykjavik.
The Program will start at 18:00
Please state your preferred language when registering.

Register for the Annual Meeting through surveymonkey here; https://www.surveymonkey.com/r/YJTH97L?fbclid=IwAR0gZHnhBG74pN9YrxPBxCwP7Q8ngx9c7nbtzcC_x0M_RHf8vZtC71Ywat0
1. Annual Meeting set
2. Election of chair and secretary of the annual general meeting
3. Annual report and discussions
4. Finance report and discussions, finance report approved. Election of two auditors for 2021-22 *
5. Legislative changes and discussions
6. Discussion and processing of resolutions
7. Presentation of candidates
8. Election of board members: President, four to nine board members
9. Other issues
10. End of meeting - have drinks with us after the meeting!
* Auditors are not considered Hallveig's board members.
Applications to be sent to [email protected] before the end of 4 November, 2021.

The term of board members is one year and therefore applications are requested for all positions: president of the association, min. 4 - max. 9 board members.

The board is considered complete with min. 5 board members in total It should be noted that at the first board meeting after the annual meeting, new board members delegate tasks and positions for at least the positions of vice-president and treasurer.

Applications are requested for two positions of auditors for the year 2021-22.