Menningarlíf og skapandi greinar

Gróskumikið menningarlíf þroskar einstaklinginn og styrkir samfélagið.

Listir og menning veita okkur mikilsverð lífsgæði sem ekki verða metin til fjár og gegna þýðingarmiklu hlutverki í frjálsu og lýðræðislegu þjóðfélagi.

Samfylkingin vill styðja við menningarlíf, listafólk og áframhaldandi vöxt skapandi greina á Íslandi af myndarskap. Við teljum að slíkur stuðningur skili samfélaginu miklum ávinningi jafnvel þótt aðeins væri litið til þeirra áhrifa sem unnt er að mæla með hagtölum. Skapandi greinum fylgja ört vaxandi útflutningstekjur, íslenskt menningarlíf er annað helsta aðdráttarafl ferðaþjónustu í landinu og allar atvinnugreinar reiða sig í einhverjum mæli á framlag listafólks eða skapandi greina í víðara samhengi. Við teljum að menning, listir og skapandi greinar verði í lykilhlutverki í efnahagslífi Íslands og í heimshagkerfinu öllu á næstu áratugum og viljum búa í haginn með því að styrkja stöðu okkar á því sviði.

Tunga og menningararfur í stafrænum heimi

Samfylkingin vill auðga líf landsmanna með því að varðveita menningarverðmæti liðins tíma og gera hann aðgengilegan í menningu og listum samtímans heima og erlendis. Í því skyni viljum við meðal annars efla söfn, setur og aðrar menningarstofnanir um landið auk þess að gera menningararf okkar eftir föngum aðgengilegan á stafrænu formi.

Brýnt er að treysta stöðu íslensku í alþjóðavæddum og stafrænum heimi og þar gegnir stuðningur hins opinbera lykilhlutverki enda er málsvæði okkar smátt og tæknibreytingar örar. Við viljum tryggja fullnægjandi fjármögnun verkefna sem stuðla að því að íslenskan lifi og notkunarsvið hennar haldi í við nýjustu tækni auk þess að styðja vel við miðlun menningar og afþreyingar á íslensku, ekki síst fyrir börn og ungmenni.