Ísland í samfélagi þjóðanna

Ísland á að reka mannúðlega utanríkisstefnu sem miðar í senn að því að styrkja stöðu Íslands á alþjóðavettvangi og leggja okkar af mörkum við úrlausn þeirra risavöxnu áskorana sem heimsbyggðin stendur frammi fyrir.

Samfylkingin leggur áherslu á að Ísland beiti sér fyrir jöfnuði og mannréttindum um allan heim og sé alltaf málsvari friðar, mannúðar, jafnréttis og lýðræðis.

Sjaldan hefur verið jafn mikilvægt og nú að alþjóðasinnar snúi bökum saman, fylki sér um grunngildi opins lýðræðisþjóðfélags og standi vörð það sem áunnist hefur í alþjóðasamvinnu frá lokum síðari heimsstyrjaldar.

Græn utanríkisstefna

Loftslagsváin kallar á markvissa alþjóðasamvinnu. Þar eigum við Íslendingar að taka frumkvæði og marka okkur græna utanríkisstefnu með áherslu á sjálfbæra þróun og aðgerðir gegn loftslagsvánni. Liður í þessu er að skipaður verði sendiherra loftslagsmála sem samhæfiR stefnu og skilaboð Íslands erlendis um loftslagsmál, stofnuð verði burðug umhverfis- og loftslagsskrifstofa í utanríkisráðuneytinu og mörkuð stefna um græna fríverslun og alþjóðaviðskipti með hliðsjón af loftslagsmarkmiðum Íslands.