Ísland í samfélagi þjóðanna

Ísland á að reka mannúðlega utanríkisstefnu sem miðar í senn að því að styrkja stöðu Íslands á alþjóðavettvangi og leggja okkar af mörkum við úrlausn þeirra risavöxnu áskorana sem heimsbyggðin stendur frammi fyrir.

Samfylkingin leggur áherslu á að Ísland beiti sér fyrir jöfnuði og mannréttindum um allan heim og sé alltaf málsvari friðar, mannúðar, jafnréttis og lýðræðis.

Sjaldan hefur verið jafn mikilvægt og nú að alþjóðasinnar snúi bökum saman, fylki sér um grunngildi opins lýðræðisþjóðfélags og standi vörð það sem áunnist hefur í alþjóðasamvinnu frá lokum síðari heimsstyrjaldar.

Þátttaka í varnar- og öryggissamstarfi vestrænna þjóða

Samfylkingin styður þá grunnstefnu í öryggis- og varnarmálum sem mörkuð var með samþykkt þingsályktunar um þjóðaröryggisstefnu Íslands á Alþingi árið 2016. Í þeirri stefnu er gert ráð fyrir aðild Íslendinga að NATO. Innrás Rússa í Úkraínu hefur breytt landslaginu í Evrópu og orðið til þess að tvær af okkar helstu vinaþjóðum, Svíar og Finnar, hafa horfið af braut hlutleysis og sótt um aðild að þessu bandalagi. Samfylkingin er sammála því mati og telur að Íslendingar eigi að taka þátt í varnarsamstarfinu á þeim vettvangi, en einnig innan Evrópusambandsins sem fullgildur meðlimur.