Ísland í samfélagi þjóðanna

Ísland á að reka mannúðlega utanríkisstefnu sem miðar í senn að því að styrkja stöðu Íslands á alþjóðavettvangi og leggja okkar af mörkum við úrlausn þeirra risavöxnu áskorana sem heimsbyggðin stendur frammi fyrir.

Samfylkingin leggur áherslu á að Ísland beiti sér fyrir jöfnuði og mannréttindum um allan heim og sé alltaf málsvari friðar, mannúðar, jafnréttis og lýðræðis.

Sjaldan hefur verið jafn mikilvægt og nú að alþjóðasinnar snúi bökum saman, fylki sér um grunngildi opins lýðræðisþjóðfélags og standi vörð það sem áunnist hefur í alþjóðasamvinnu frá lokum síðari heimsstyrjaldar.

Kraftmikil þróunarsamvinna

Við Íslendingar eigum að leggja ríkulega af mörkum í baráttunni gegn  fátækt á heimsvísu og aðstoða við efnahagslega og félagslega uppbyggingu í fátækum ríkjum.  Samfylkingin leggur áherslu á að framlög Íslands til þróunarsamvinnu nái í tímasettum áföngum viðmiðum SÞ um 0,7 prósent af vergum þjóðartekjum og verði sambærileg við það sem gerist annars staðar á Norðurlöndum.

Menntun, jafnréttismál, málefni barna og viðkvæmra hópa og heilbrigðismál eru allt mikilvægir þættir þróunarsamvinnu sem Samfylkingin leggur áherslu á að Ísland taki virkan þátt í. Sérstaklega þarf að efla konur til menntunar, atvinnu og sjálfstæðis um allan heim og verja rétt þeirra yfir eigin líkama.