Menntakerfi sem tryggir öllum tækifæri

Lykilþáttur í samfélagssýn jafnaðarmanna

Menntakerfi sem tryggir öllum tækifæri

Með námi við hæfi opnast dyr sem áður voru lokaðar. Góð menntun veitir lífsfyllingu og eflir sjálfstraust auk þess að skapa kjörskilyrði fyrir samfélag víðsýni og lýðræðis. Við tökumst á við stærstu viðfangsefni samtímans með þekkingu og vísindi að vopni.

Leikskólar – tungumálið er lykillinn að samfélaginu

Samfylkingin vill efla leikskóla sem fyrsta skólastigið með því að tryggja nægt framboð af leikskólaplássum og halda gjaldtöku í lágmarki. Brúað verði bil á milli fæðingarorlofs og leikskóla í samstarfi ríkis og sveitarfélaga. Taka þarf með markvissum aðgerðum á mönnunarvanda leikskólanna og starfsskilyrðum þeirra sem þar starfa. Aðlaðandi vinnuumhverfi er lykilatriði í farsælu leikskólastarfi og leið til að laða að faglært starfsfólk. Þá vill Samfylkingin styrkja nýsköpun og þróunarstarf í leikskólum og efla faglegan stuðning. Mikilvægt er að bjóða holla og fjölbreytta fæðu í leikskólum.

Mikilvægt er að veita stuðning við börn með sértækar þarfir tímanlega og faglega. Leikskólinn er í góðri stöðu til að koma auga á þörf barns fyrir stuðning sem getur þurft að vera margvíslegur og á fjölbreyttum sviðum. Samfylkingin leggur áherslu á að tryggja að snemmtæk íhlutun sé til staðar þannig að viðeigandi ráðgjöf og stuðningur bjóðist  þegar þess sér þörf.

Tungumálið er lykillinn að samfélaginu og málörvun er mikilvæg fyrir öll börn á leikskólum. Sérstakur stuðningur við börn með annað móðurmál en íslensku og börn sem nota táknmál er markviss leið til að stuðla að jöfnum tækifærum allra barna. Samfylkingin vill tryggja að öll börn með íslenskt táknmál að móðurmáli fái námsgögn og kennslu við hæfi. Þá viljum við efla móðurmálskennslu fyrir börn sem hafa annað móðurmál en íslensku enda sýna rannsóknir fram á margþættan ávinning af slíkri kennslu. Í þeim efnum viljum við stuðla að góðri samvinnu leikskóla og foreldra og auka samstarf við samtök á borð við Móðurmál, eins og gert hefur verið í Reykjavík með góðum árangri.