Kraftmiklar alvöru aðgerðir í loftslagsmálum - strax!

Loftslag, náttúruvernd og umhverfi

Hamfarahlýnun af mannavöldum kallar á stórtækar aðgerðir strax og nýja hugsun á öllum sviðum samfélagsins. Markmið Samfylkingarinnar um fulla atvinnu og efnahagslega endurreisn eftir COVID helst í hendur við stefnu okkar um græna umbyltingu í íslensku atvinnulífi.

Bylting í almenningssamgöngum

Raf-, metan- eða vetnisbílavæðing dugar skammt ef ná á markmiðum Parísarsáttmálans. Við þurfum ekki síður að draga með markvissum hætti úr notkun einkabílsins með því að efla almenningssamgöngur og þétta byggð. Þannig gerum við fólki auðveldara að komast af án stöðugra bílferða, láta einn bíl nægja í fjölskyldunni eða lifa bíllausum lífsstíl. Brýnt er að framkvæmdum vegna Borgarlínu á höfuðborgarsvæðinu og uppbyggingu stofnleiða fyrir hjólreiðar verði flýtt eins og kostur er, sem og öðrum framkvæmdum í samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins sem eru mannaflafrek og skila miklum loftslagsávinningi.

Samfylkingin vill að það verði einfalt, aðgengilegt og þægilegt að ferðast um Ísland án þess að eiga eða leigja einkabíl. Til þess þarf að koma upp heildstæðu neti almenningssamgangna sem nær yfir landið allt, svo sem með rútum sem knúnar eru vistvænum innlendum orkugjafa og nema staðar við helstu þéttbýliskjarna landsins. Til að slíkt samgöngukerfi sé notendavænt þurfa stöðvar að vera þægilegar óháð veðri, tengdar göngu- og hjólastígum og bjóða aðgang að örflæðislausnum á borð við reiðhjól, rafmagnshjól og rafskutlur. Með því að gera ákjósanlegt fyrir ferðamenn að nota slíkt kerfi gæti Ísland á næstu árum orðið eitt af vistvænustu ferðalöndum heims.

Samfylkingin vill að stjórnvöld beiti sér fyrir því að rafmagns- og tvinnflugvélar verði nýttar í innanlandsflugi og að mótuð verði metnaðarfull stefna um rafvæðingu innanlandsflugs og annarra styttri flugferða.