Kraftmiklar alvöru aðgerðir í loftslagsmálum - strax!

Loftslag, náttúruvernd og umhverfi

Hamfarahlýnun af mannavöldum kallar á stórtækar aðgerðir strax og nýja hugsun á öllum sviðum samfélagsins. Markmið Samfylkingarinnar um fulla atvinnu og efnahagslega endurreisn eftir COVID helst í hendur við stefnu okkar um græna umbyltingu í íslensku atvinnulífi.

Loftslagsváin

Stærsta áskorunin sem mannkynið stendur frammi fyrir er að vinna gegn loftslagsvánni og draga sem verða má úr áhrifum hennar. Framtíð mannkyns veltur á því að ríki, stór og smá, taki höndum saman um róttækar breytingar á framleiðslu og lifnaðarháttum. Við Íslendingar erum rík þjóð, búum yfir gnótt auðlinda og höfum skyldum að gegna við heimsbyggðina og komandi kynslóðir.

Sífellt kemur betur í ljós að Íslendingar vilja taka fullan þátt í að vinna gegn loftslagsvánni en skort hefur pólitíska forystu á landsvísu. Samfylkingin ætlar að breyta þessu og vill að lífskjarasókn okkar byggist á sjálfbærri þróun, varfærinni hagnýtingu auðlinda og vernd náttúru og líffræðilegs fjölbreytileika. Ísland á að skipa sér í fremstu röð á alþjóðavettvangi sem grænt hagkerfi með áherslu á óraskaða náttúru og sjálfbæran orkubúskap. Til þess að við getum stöðvað bruna jarðefnaeldsneytis, dregið með markvissum hætti úr losun gróðurhúsalofttegunda og orðið leiðandi í grænni uppbyggingu þarf almannavaldið, ríki og sveitarfélög, að taka frumkvæði og ryðja brautina.

Samfylkingin vill að farin verði leið réttlátra umskipta í glímunni við loftslagsvána eins og alþjóðlega verkalýðshreyfingin hefur kallað eftir. Engin samfélagssátt næst um hröð orkuskipti og aðrar breytingar á atvinnu- og lifnaðarháttum nema félagsleg sjónarmið séu höfð að leiðarljósi og tryggt að kostnaður falli ekki á herðar tekjulægri hópum eða íbúum í dreifðum byggðum umfram aðra.