Loftslag, náttúruvernd og umhverfi

Kraftmiklar alvöru aðgerðir í loftslagsmálum

Loftslag, náttúruvernd og umhverfi

Stærsta áskorunin sem mannkynið stendur frammi fyrir er að vinna gegn loftslagsvánni og draga sem verða má úr áhrifum hennar.

Hraðari orkuskipti

Til þess að ná árangri í loftslagsmálum þarf að ráðast í markvissar aðgerðir til að hraða orkuskiptum í samgöngum og iðnaði, á sjó, landi og í innanlandsflugi. Sanngjörn gjaldtaka á losun kolefnis verður mikilvægur liður í þessu en brýnt er að slík gjöld séu útfærð í samráði við samtök launafólks, bitni ekki á tekjulægri hópum og að heildaráhrif komi ekki ójafnt niður á fólki eftir því hvar á landinu það býr. Orkunotkun þarf að vera þjóðhagslega hagkvæm. Í því sambandi þarf sérstaklega að huga að gagnaverum og stóriðju.

Samfylkingin vill stóraukinn stuðning við uppbyggingu rafhleðslu-, metan- og vetnisstöðva um allt land svo raunhæft verði að hætta nýskráningu bensín- og dísilfólksbíla frá og með árinu 2025. Einnig er brýnt að mótuð verði raunhæf en metnaðarfull áætlun um að hætta nýskráningu flutningabíla, hópferðabíla og vinnuvéla sem ganga eingöngu fyrir jarðefnaeldsneyti. Raf-, metan- eða vetnisbílar sem fluttir eru inn þurfa einnig að standast kröfur um förgun og endurnýjun enda ekki í boði að skipta bensín- og dísil bifreiðum út fyrir annan ferðamáta ef ekki er raunverluleg bót fyrir umhverfið með aðgerðunumLoks þarf að innleiða hvata og/eða kvaðir sem tryggja að bílaleigur leigi í auknum mæli út hreinorkubíla í stað bensín- og dísilbíla.

Samhliða þessu þarf að styrkja flutnings- og dreifikerfi rafmagns svo að kerfið geti staðið undir auknu álagi vegna orkuskiptanna.