Stjórnarfar og mannréttindi

Samfylkingin berst fyrir auknu lýðræði, valddreifingu og jafnri aðstöðu allra einstaklinga til þátttöku í ákvörðunum sem varða þá sjálfa og samfélagið allt.

Stjórnarfar og mannréttindi

Við viljum samfélag þar sem öll eru jöfn fyrir lögum og njóta fullra mannréttinda án mismununar, svo sem vegna fötlunar, kyns, kynhneigðar og kynvitundar, efnahags, uppruna eða stöðu að öðru leyti.

Launamunur

Samfylkingin er femínískur flokkur sem vill jafna stöðu allra kynja og ráðast af alefli gegn kynbundnum launamun eða launamunar vegna uppruna, þjóðernis, fötlunar, kynhneigðar og fleira.

Samfylkingin vill ráðast í endurmat á virði starfa með launajöfnuð að markmiði. Við ætlum að vinna gegn kerfisbundinni mismunun og fordómum og tryggja jafna meðferð á öllum sviðum samfélagsins óháð kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu. Sveitarfélögin hafa náð bestum árangri á íslandi í að eyða launamun kynjanna og á hafa stofnað jafnlaunastofu. Samfylkingin vil að stjórnvöld þ.e ríki og sveitarfélög taki höndum saman með atvinnulífinu og eyði því samfélagsmeini sem launamunur er.