Stjórnarfar og mannréttindi

Samfylkingin berst fyrir auknu lýðræði, valddreifingu og jafnri aðstöðu allra einstaklinga til þátttöku í ákvörðunum sem varða þá sjálfa og samfélagið allt.

Stjórnarfar og mannréttindi

Við viljum samfélag þar sem öll eru jöfn fyrir lögum og njóta fullra mannréttinda án mismununar, svo sem vegna fötlunar, kyns, kynhneigðar og kynvitundar, efnahags, uppruna eða stöðu að öðru leyti.

Virkt lýðræði með þátttöku almennings

Atkvæði kjósenda alls staðar á landinu eiga að vega jafnt og þingstyrkur stjórmálaflokka á að samræmast kjörfylgi þeirra. Kjósendur þurfa að geta gengið að því vísu að rétt sé  staðið að kosningum. Samfylkingin vill að almennur kosningaréttur miðist við 16 ára aldur og að gripið verði til markvissra aðgerða til að auka kosninga- og stjórnmálaþátttöku ungs fólks. Fara þarf í sérstakt fræðsluátak til að auka þátttöku fólks af erlendum uppruna í kosningum hér á landi. Skoða þarf rýmkun á kosningarétti en Samfylkingin vill að kosningaréttur erlendra ríkisborgara miðist við búsetu í sveitarstjórnar-, Alþingis- og forsetakosningum. Auka þarf beina aðkomu almennings að stefnumótun hjá ríki og sveitarfélögum, bæði með samráði eftir rafrænum leiðum og með reglulegum þjóðfundum um mikilsverð málefni.