Stjórnarfar, ríkisvald og mannréttindi

Samfylkingin berst fyrir auknu lýðræði, valddreifingu og jafnri aðstöðu allra einstaklinga til þátttöku í ákvörðunum sem varða þá sjálfa og samfélagið allt.

Stjórnarfar, ríkisvald og mannréttindi

Við viljum samfélag þar sem allir eru jafnir fyrir lögum og njóta fullra mannréttinda án mismununar, svo sem vegna kyns, kynhneigðar, efnahags, uppruna, búsetu eða stöðu að öðru leyti.

Þolendavænt réttarkerfi

Samfylkingin vill ráðast í markvissar aðgerðir til að bæta réttarstöðu brotaþola í heimilisofbeldis- og kynferðisbrotamálum. Þolendur eiga að geta gerst aðilar að sakamáli eða að njóta flestra þeirra réttinda sem felast í málsaðild líkt og tíðkast í flestum norrænu ríkjanna. Rýmka þarf gjafsóknarreglur fyrir þolendur heimilisofbeldis og kynferðisbrota og efla sálrænan og félagslegan stuðning við þolendur.

Kynferðisbrotamál verða að fá skjóta og vandaða málsmeðferð í réttarkerfinu. Fái sakborningur refsilækkun vegna tafa hjá ákæruvaldi eða dómstólum ætti brota­þoli jafnframt að fá hærri bætur frá ríkinu.

Viðbrögð við mansali þurfa að verða þolendavænni. Tryggja þarf brotaþola langtímastuðning og öryggi meðan mál eru í rannsókn.

Samfylkingin vill stofna Ofbeldisvarnarráð Íslands sem vinni markvisst að forvörnum og fræðslu gegn ofbeldi í samvinnu við sveitarfélög um allt land, lögreglu og grasrótarhreyfingar. Þolendur þurfa að fá félagslegan stuðning og ráðgjöf og fjölga þarf úrræðum fyrir gerendur. Taka þarf sérstaklega utan um jaðarsetta þolendur ofbeldis, svo sem fatlaðs fólks, fólks af erlendum uppruna og transfólk, enda eru þeir hópar í meiri hættu á að verða fyrir ofbeldi. Stuðningur og úrræði þurfa að taka mið af þörfum þessa hópa.