Stjórnarfar, ríkisvald og mannréttindi

Samfylkingin berst fyrir auknu lýðræði, valddreifingu og jafnri aðstöðu allra einstaklinga til þátttöku í ákvörðunum sem varða þá sjálfa og samfélagið allt.

Stjórnarfar, ríkisvald og mannréttindi

Við viljum samfélag þar sem allir eru jafnir fyrir lögum og njóta fullra mannréttinda án mismununar, svo sem vegna kyns, kynhneigðar, efnahags, uppruna, búsetu eða stöðu að öðru leyti.

Tjáningarfrelsi og frjálsir fjölmiðlar

Frjálsir fjölmiðlar gegna lykilhlutverki í lýðræðisþjóðfélagi og eru nauðsynleg undirstaða upplýstrar þjóðfélagsumræðu. Samfylkingin vill tryggja rekstrargrundvöll einkarekinna miðla með ríkisframlögum, gera þeim kleift að starfa óháðir fjármálavaldi og stuðla þannig aðheilbrigðara fjölmiðlaumhverfi á Íslandi. Standa þarf vörð um sjálfstæði Ríkisútvarpsins og tryggja stofnuninni bolmagn til að upplýsa og veita aðhald án óeðlilegra afskipta valdhafa.

Draga þarf lærdóm af dómum Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem íslenska ríkið hefur verið dæmt brotlegt við tjáningarfrelsisákvæði mannréttindasáttmálans. Vinna þarf gegn tilhæfulausum lögsóknum gegn fjölmiðlafólki og ganga úr skugga um að löggjöf um meiðyrði standist kröfur nútímans. Lögbann á fréttaflutning er varðar almannahag er ósamrýmanlegt lýðræðishefðum og má ekki líðast. Endurskoða þarf lög og lagaframkvæmd til að tryggja að fréttaflutningur um valdhafa í aðdraganda kosninga verði aldrei stöðvaður með valdi. Tjáningafrelsinu fylgir hins vegar ábyrgð og þegar kemur að hatursorðræðu og alvarlegum afleiðingum hennar, tekur Samfylkingin afdráttarlausa afstöðu gegn hatursorðræðu og sérstaklega sem sett er fram í þeim tilgangi að auka og efla skautun í þjóðfélaginu og ýta undir hatur og fordóma gegn ýmsum þjóðfélagshópum sem er alþjóðlegt vandamál.