Stjórnarfar, ríkisvald og mannréttindi

Samfylkingin berst fyrir auknu lýðræði, valddreifingu og jafnri aðstöðu allra einstaklinga til þátttöku í ákvörðunum sem varða þá sjálfa og samfélagið allt.

Stjórnarfar, ríkisvald og mannréttindi

Við viljum samfélag þar sem allir eru jafnir fyrir lögum og njóta fullra mannréttinda án mismununar, svo sem vegna kyns, kynhneigðar, efnahags, uppruna, búsetu eða stöðu að öðru leyti.

Traust löggæsla

Fjölga þarf lögreglumönnum og bæta aðbúnað og starfskjör til að tryggja öryggi og öfluga löggæslu um allt land. Pólitískt hlutleysi lögreglunnar verður að vera hafið yfir allan vafa og stöðuveitingar í löggæslukerfinu skulu alfarið byggja á faglegum sjónarmiðum.

Koma þarf á sjálfstæðu og óháðu eftirliti með starfsemi og starfsháttum lögreglu til að auka traust til lögreglunnar. Jafnframt þarf að tryggja að „fjögurra augna“-reglunni sé fylgt í hvívetna og fleiri en einn lögreglumaður komi alltaf að lögregluaðgerðum og gerð lögregluskýrslna. Halda þarf áfram að jafna kynjahlutföll innan lögreglunnar og vinna gegn kynjamisrétti og fordómum gagnvart jaðarsettum hópum.