Stjórnarfar, ríkisvald og mannréttindi

Samfylkingin berst fyrir auknu lýðræði, valddreifingu og jafnri aðstöðu allra einstaklinga til þátttöku í ákvörðunum sem varða þá sjálfa og samfélagið allt.

Stjórnarfar, ríkisvald og mannréttindi

Við viljum samfélag þar sem allir eru jafnir fyrir lögum og njóta fullra mannréttinda án mismununar, svo sem vegna kyns, kynhneigðar, efnahags, uppruna, búsetu eða stöðu að öðru leyti.

Trúfrelsi og jafnræði

Samfylkingin stendur vörð um trúfrelsi og sannfæringarfrelsi og vill tryggja jafnræði allra trúfélaga og lífsskoðunarfélaga gagnvart ríkisvaldinu. Það kallar á fullan lagalegan og fjárhagslegan aðskilnað ríkis og kirkju.